Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 13:14:21
Powrót do projektu

Dostosowanie boiska przy Kawęczyńskiej 44 do gry w futbol amerykański

status: Zgłoszony


Dostosowanie boiska do treningów i meczy futbolu amerykańskiego przez wydłużenie boiska i umieszczenie na płycie boiska linii do gry w futbol amerykański oraz umieszczenie profesjonalnych bramek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0623788833618
szerokość geograficzna: 52.2581000580806

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Boisko DOSIR Praga Północ ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Istotne informacje o lokalizacji

Boisko DOSIR Praga Północ ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostosowanie obiektu pozwoli na możliwość gry w piłkę nożną i organizacje turniejów na pełnowymiarowym boisku oraz przeprowadzanie profesjonalnych treningów na dostosowanym do gry w futbol amerykański boisku. Trenować będą dzieci, młodzież, dorośli.


Pełny opis projektu

Obecnie boisko posiada pole gry w długości 96 metrów. W ramach projekty miałoby zostać wydłużone do długości od 100 do 105 metrów.

Umieszczone zostałyby linie do piłki nożnej oraz linie do gry w futbol amerykański w kolorze czerwonym

oraz umieszczenie bramek do futbolu amerykańskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obiekt na Kawęczyńskiej jest boiskiem z którego korzystają futboliści i byłby pierwszym obiektem na którym zamieszczone są profesjonalne linii do gry w futbol amerykański. Praga stała by się centrum rozwoju futbolu w stolicy i miejscem gdzie w pełni rozwijałby się futbol.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wydłużenie boiska to koszt ok 230 000 wg obecnej jakości nawierzchni po całej szerokości, czyli 72 metry. Umieszczenie linii do futbolu amerykańskiego to koszt ok. 135000 PLN. Zakup i umieszczenie profesjonalnych bramek do futbolu to koszt ok. 20000 PLN. Łączny koszt projektu oscylowałby w okolicach 385 000 PLN

W pracach przygotowanie gruntu pod bramki do futbolu, by mogły być montowane i demontowane, tak samo jak bramki do piłki nożnej. Demontaż fragmentu kostki brukowej na cele wydłużenia boiska.


Całkowity koszt projektu: 385 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Zrzut ekranu 2017-01-23 o 13.04.48.png