Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 21:02:23
Powrót do projektu

Rodzinnie, rekreacyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przystosowanie terenu wokół szkoły do bezpiecznego, rodzinnego i edukacyjnego spędzania czasu na Zielonym Ursynowie na terenie otwartym każdego dnia dla wszystkich.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0146084186271760146084186272
szerokość geograficzna: 52.1131757432504661131757432505

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Sarabandy 16/22

Istotne informacje o lokalizacji

Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren przyszkolny otwarty jest każdego dnia o każdej porze 7 dni w tygodniu dla wszystkich zainteresowanych.


Pełny opis projektu

Projekt składa się z kilku elementów, które tworząc cały projekt - pozwolą na stworzenie bezpiecznego, przyjaznego miejsca na spacery z rodzinami na Zielonym Ursynowie.

Pierwszym elementem projektu jest naprawa nawierzchni sportowych na boiskach do piłki ręcznej i do koszykówki. Zastosowana byłaby tu metoda zwana retoping, polegająca na oczyszczeniu podłoża, uzupełnieniu warstwy nośnej z granulatu gumowego w miejscach uszkodzeń lub ubytków, zagruntowanie oczyszczonego i uzupełnionego podłoża warstwą szczepną, wykonanie warstwy użytkowej poprzez natrysk mieszanki kleju i EPDM, oraz wymalowaniu linii. Wielkość odnawianych boisk:

- boisko do koszykówki - 680m2

- boisko do piłki ręcznej 1016 m2

- bieżnia wokół boiska do piłki nożnej 705 m2

- bieżnia krótka 690 m2Drugim elementem projektu jest odmłodzenie i nowe nasadzenia roślinności przy szkole podstawowej, polegające na założeniu od nowa trawników z rolki, usunięciu starych tui i posadzeniu nowych , oraz nasadzeniu 200 krzewów ozdobnych i 400 cebul kwiatowych ( tulipany, hiacynty, narcyzy ). Wymiana trawników na powierzchni 1000 m2 .Trzecim elementem projektu jest utworzenie Zielonej Ścieżki edukacyjnej, polegającej na zbudowaniu domków dla owadów i budek entomologicznych, zakupieniu stacji pogodowej i zamontowaniu w okolicy szkoły. Do tego elementu projektu dołączony jest załącznik nr 1 , na którym szczegółowo opisane zostały wszystkie terminy związane z realizacją tego projektu.

Czwartym elementem projektu jest ułożenie bezpiecznej nawierzchni na od wjazdu do boiska szkolnego. Wyrównanie powierzchni i ułożenie kostki brukowej na 600 m2 .

Piątym elementem projektu jest zainstalowanie na odnowionym terenie systemu monitoringu, który będzie się składał z 14 kamer, rejestratora, 5 switchów, oraz innych elementów instalacyjnych. System monitoringu zadba o to, aby teren wokół szkoły był bezpiecznym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja tego projektu pozwoli stworzyć miejsce przyjazne i bezpieczne dla wszystkich mieszkańców Zielonego Ursynowa, a dzięki Zielonej Ścieżce Edukacyjnej stworzymy wyjątkową atrakcję dla wszystkich małych i dużych miłośników przyrody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wymiana nawierzchni sportowych:

- bieżnia wokół boiska do piłki nożnej 705m2 po 37 zł = 26 085 zł

- bieżnia krótka - 690m2 po 37 zł = 25 530 zł

- boisko do koszykówki 608 zł po 37 zł = 22 496 zł

- boiska do piłki ręcznej 1016 m2 po 37 zł = 37 592 zł

Nawierzchnie BRUTTO 137 394,69 złZieleń:

Trawa z rolki wraz z robocizną 45 zł za m2 x 1000 m2 = 45 000 zł

Usunięcie startych tui i nasadzenie nowych z podłożem 50 szt x 50 zł = 25 000 zł

Nasadzenia nowych krzewów + podłoże 200 x 20 zł = 4 000 zł

Nasadzenia cebul kwiatowych + podłoże 400 szt x 5 zł = 2 000 zł

BRUTTO 76 000 złKostka brukowa wymiana na 600m3 x 70 zł = 42 000 złMonitoring:

kamery zewnętrzne 14szt x 700 zł =9 800zł

rejestrator na 16 kamer x 3500 zł = 3500 zł

switch 5szt x500 zł = 2500 zł

kable 70m/1 kamerę potrzeba 1120m = 2240 zł

korytka na kable z montażem 1120m x 15szt =16800 zł

inne elementy mocujące - komplet 1500 zł

montaż 8000 zł

BRUTTO 54 538 zł

Zielona ścieżka edukacyjna szczegółowy kosztorys na załączniku nr 2

BRUTTO 16 577 zł


Całkowity koszt projektu: 284 326 509,69 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • zał nr 1 pszczółki.doc
  • załącznik nr 2.doc