Białołęcki Ośrodek Kultury - zmiany z 2017-04-19 14:28:19
Powrót do projektu

Cykl spotkań rozwojowych „7 kroków do szczęścia. Doświadcz. Poczuj. Poznaj siebie”.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Cykl 7 spotkań mający na celu odkrywanie siebie, swoich talentów, wewnętrznego potencjału oraz uruchomienie kreatywności. W trakcie spotkań uczestnicy doświadczą różnych form technik relaksacyjnych i metod pomagających uwolnić emocje i stres a poprzez kreatywne zajęcia z tańca, śpiewu i malarstwa intuicyjnego będą mogli odkryć i wyrazić siebie.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą prowadzone w godzinach wieczornych lub w weekendy w Białołęckim Ośrodku Kultury lub w Sali Urzędu Miasta w zależności od dostępności. Będą dostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na płeć, wiek czy sprawność fizyczną.
Pełny opis projektu

Projekt „7 Kroków do Szczęścia” to cykl 7 spotkań mający na celu odkrywanie siebie, swoich talentów, wewnętrznego potencjału oraz uruchomienie kreatywności. W trakcie spotkań uczestnicy doświadczą różnych form technik relaksacyjnych, doświadczą metod pomagających uwolnić emocje i stres oraz poprzez kreatywne zajęcia z tańca, śpiewu i malarstwa intuicyjnego będą mogli wyrazić siebie.

W programie 7 spotkań:

1. Świadomy oddech i uważność – 2 godziny

2. Relaksacja i joga – 2 godziny

3. Koncert muzyki wysokowibracyjnej 2 godziny

4. Spotkanie z tańcem – Movement Medicine 3 godziny

5. Mini warsztat Vedic Art – malarstwo intuicyjne – 3 godz

6. Intuicyjny śpiew – 2 godziny

7. Spokój i Moc – warsztat podsumowujący 3 godziny

Rekomendowany jest udział w cyklu spotkań, odbywających się w cyklach tygodniowych lub dwutygodniowych, ale jest możliwość udziału tylko w wybranych spotkaniach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem cyklu 7 spotkań jest poprawa jakości życia mieszkańców Białołęki. Stres jest zjawiskiem wszechobecnym i doświadczanym na co dzień. Skutkami kumulowanych emocji i długotrwałego stresu są nie tylko problemy emocjonalne, psychiczne, fizyczne ale i choroby, które zaburzają funkcjonowanie w codziennym życiu. W trakcie cyklu spotkań mieszkańcy Białołęki będą mogli nie tylko odreagować codzienny stres, ale także rozwinąć swój potencjał, kreatywnie spędzić czas i lepiej poznać siebie. Brakuje na Białołęce inicjatyw ogólnorozwojowych umożliwiających lepsze poznanie siebie i odreagowanie stresu. Warsztaty są odpowiedzią na wzrost poziomu stresu w społeczeństwie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt instruktorów/trenerów: 6000 zł za cykl 7 spotkań

Koszt materiałów do prowadzenia zajęć: 900 zł

Koszty napojów i poczęstunku dla uczestników za cykl 7 spotkań – 400 zł

Koszty organizacyjno – administracyjne (obsługa wydarzeń, transport materiałów) 500 zł

Promocja (plakaty projekt i druk + płatna reklama na Facebooku) : 500 zł
Całkowity koszt projektu: 8 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki