Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2017-04-13 16:30:13
Powrót do projektu

Zdroje wody pitnej na placach zabaw dla dzieci

status: Zgłoszony


Instalacja zdrojów wody pitnej na dziecięcych placach zabaw na terenie Ursynowa. Zamontowanie trzech zdrojów postumentowych, podłączonych do ujęć wodociągowych, ustytuownych na każdym ze wskazanych 2 (dwóch) placów zabaw.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1. Łąka Olkówka

2. ul. Cybisa 1

Istotne informacje o lokalizacji

1. Plac zabaw na Łące Olkówka

2. Plac zabaw przy ul. Cybisa 1


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W okolicy placów zabaw dla dzieci na terenie Ursynowa nie ma źródeł wody pitnej, gdzie dzieci i dorośli mogliby ugasić pragnienie. Dlatego też instalowanie zdrojów wody pitnej - ogólnodostępne - rozwiązałyby problem dostępu do pitnej wody podczas pobytu mieszkańców w tych miejscach. Korzystanie ze zdrojów może się odbywać w godz. 7:00 - 20:00, w godz. otwarcia placów zabaw. Codziennie, w sposób ogólnodostępny, będą z nich korzystać dzieci, opiekunowie czy mieszkańcy z okolicy bliższej i dalszej.


Pełny opis projektu

Pomysłem do napisania tego projektu była obserwacja placów zabaw dla dzieci na terenie Ursynowa. Nie wszystkie i dzieci, które wraz z opiekunami czy bez nich spędzają dużo czasu na placach zabaw, mają przy sobie wodę lub napoje. Nie zawsze istnieje możliwość zakupu wody w pobliskim sklepie i ugaszenie pragnienia. Dlatego też dobrym rozwiązaniem tego problemu staje się zamontowanie postumentowych zdrojów wody pitnej na placach zabaw. Umieszczane w tych miejscach zdroje zapewnią wszystkim bezpośredni dostęp do wody. Dzięki temu zwiększy się komfort przebywania w tych miejscach, wzrośnie troska o środowisko naturalne. Dostęp do wody pitnej ze źródeł postumentowych byłby bezpłatny i ogólnodostępny; zdroje umieszczone byłyby w dwóch punktach w lokalizacji nr 1 oraz w jednym punkcie w lokalziacji nr 2 - wg wskazanych dwóch placów zabaw. Dostępne na rynku źródła są estetycznie wykonane, z materiałów ekologicznych . Korzyści wynikające z tego projektu są następujące:

- ogólnodostępny i bezpłatny dostęp do pitnej wody,

- zwiększenie komfortu przebywania na placach zabaw,

- troska o naturalne środowisko,

- zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci i dorosłych (ograniczenie spożywania gazowanych napojów).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt dedykowany szerokiej grupie mieszkańców. Zapewni stały dostęp do pitnej wody dzieciom i innym osobom przebywającym na placach zabaw. Zamontowanie w tych miejscach postumentowych zdrojów wody, pozwoli na ugaszenie pragnienia wszystkim tam przebywającym i poprawi ich komfort zabawy. Wpływa na zmniejszenie zużycia plastikowych butelek i zaśmiecanie terenu placów zabaw. Zwiększy zdrowotność dzieci dorosłych, gdzyz będą spożywały mniej słodkich i gazowanych napojów, przyczyni się do estety ki terenu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłączy sanitarnych wraz z montażem pijki 2 kpl - 3 690 zł

2 mapa do celów projektowych 2 szt. - 1 230,00 zł

3 budowa przyłączy sanitarnych (założono do 25 mb długości przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem studni chłonnej); roboty ziemne, materiał, dok. powykonawcza, badanie wody, odtworzenie terenu 75 mb - 46 125 zł

4 zakup i montaż poidełka wg ujednoliconego wzoru 3 szt. - 47 970,00 złSuma: 99 015,00 zł


Całkowity koszt projektu: 99 015,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Przeglądy konserwacyjne zdrojów


Całkowity koszt eksploatacji: 16 000,00 zł

Załączniki