Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-08 11:12:08
Powrót do projektu

Zakup sprzętu dla redakcji "Miedzy nami aninianami"

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zakupienie sprzętu dla redakcji bezpłatnego czasopisma "Miedzy namiaAninianaminamia Aninianami" w postaci:

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.166405677795411664056777954
szerokość geograficzna: 52.220280797198272202807971983

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Zakupiony sprzęt będzie dostępny w Bibliotece Wawerskiej ul.Trawiasta 10

Istotne informacje o lokalizacji

Zakupiony sprzęt będzie się znajdował w Bibliotece Wawerskiej ul.Trawiasta 1.0


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupiony sprzęt będzie się znajdował w Bibliotece Wawerskiej w Warszawie ul. Trawiasta 10 i będzie służył do przygotowania kolejnych numerów bezpłatnego, ogólnodostępnego na terenie osiedla Anin czasopisma „Między nami aninianami”. Ze sprzętu będzie mogła bezpłatnie korzystać m.in. redakcja MNA, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Anin, biblioteka, inne organizacje oraz osoby w godzinach pracy biblioteki. Utworzono regulamin korzystania ze sprzętu przez osoby z zewnątrz.


Pełny opis projektu

Zakupiony sprzęt w postaci statywu, drukarki, dysku, pamięci, programu graficznego, będzie wykorzystywany do przygotowania bezpłatnego czasopisma ukazującego się na terenie osiedla Anin „Miedzy nami aninianami”. W czasopiśmie mogą publikować swoje artykuły, prozę, poezję wszyscy chętni. Gazeta ukazuje się od 2000 r. – jest wydawana przez grupę społeczników – wydawcą jest Biblioteka Wawerska. Zakupiony sprzęt będzie służył nie tylko redakcji MNA ale też innym anińskim środowiskom.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bezpłatne czasopismo „MNA” cieszy się bardzo dużą popularnością – informuje lokalną społeczność, cały nakład rozchodzi się błyskawicznie. Aby przygotowywać w kolejnych latach bezpłatną gazetę potrzebny jest niezbędny do tego sprzęt, program komputerowy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Drukarka oraz materiały eksploatacyjne do niej – 1000 zł

2. Statyw do aparatu - 500 zł

3. Pamięć zewnętrzna do zapisywania danych – 500 zł

4. Program graficzny 1500 zł


Całkowity koszt projektu: 3 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt energii 100 zl


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki