Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-02 15:23:02
Powrót do projektu

Nasadzenia zieleni na ulicach Nowych Włoch - nowe drzewa, krzewy i kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy

status: Zgłoszony


Projekt polega na dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na wybranych ulicach Nowych Włoch - zarówno tych bardziej ruchliwych jak ul. Potrzebna, ks. J.Chrościckiego, Świerszcza, jak i mniejszych mieszkalnych. Celem jest dodatkowe zazielenienie/ukwiecenie dzielnicy i poprawa estetyki naszej przestrzeni miejskiej w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.917598605155945
szerokość geograficzna: 52.2077381657459

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ulice Nowych Włoch: m.in. ul. Potrzebna, ul. ks. Chrościckiego, ul. Świerszcza, ul. Globusowa i mniejsze uliczki mieszkalne.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny, gdyż jego realizacja przewidziana jest w przestrzeni publicznej, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na dokonaniu nasadzeń zieleni na wybranych ulicach Nowych Włoch - zarówno tych większych jak ul. ks. J.Chrościckiego, ul. Potrzebna, ul. Świerszcza, jak i mniejszych uliczkach mieszkalnych.

Posadzone zostaną zarówno drzewa (np. kasztanowce czerwone,lipy, jesiony), jak i ozdobne krzewy (np. róże, bukszpany, budleje), kwiaty i bluszcze/pnącza. Roślinność będzie kwitnąć o różnych porach roku.

Część z posadzonej zieleni będzie się charakteryzować zdolnościami fitoremediacyjnymi (pochłanianie zanieczyszczeń jak CO2 czy mikropyłów).

Elementy projektu:

- opracowanie szczegółowej mapa nasadzeń zieleni na poszczególnych ulicach Nowych Włoch

- zakup sadzonek

- wykonanie nasadzeń


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki nasadzeniom na włochowskich ulicach pojawi się więcej pięknych drzew, krzewów, kwiatów i pnączy. Poprawi to estetykę dzielnicy w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy. Roślinność będzie zdobić włochowskie ulice i kwitnąć o różnych porach roku. Dodatkowo zieleń przyuliczna będzie pochłaniać zanieczyszczenia. Będzie także dawać dodatkowy cień mieszkańcom podczas upałów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie drzew: ok. 15 000 zł

Posadzenie krzewów, kwiatów i pnączy: 20 000 zł

Zakup elementów do ekspozycji roślin (pergole, trejaże i inne elementy małej architektury ogrodowej): 1800 zł


Całkowity koszt projektu: 36 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji i utrzymania zieleni publicznej


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki