Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-04-13 14:53:13
Powrót do projektu

Biwak na Forcie V Włochy - 2 weekendy Weekend w harcerskim stylu

status: Zgłoszony


Na Forcie Włochy powstanie mini obozowisko harcerskie, w ramach którego uczestnicy spędzą noc pod namiotami, będą gotować na kuchni polowej i wezmą udział w specjalnie zróżnicowanym harcerskim programie pełnym gier, zadań tematycznych, konkurencji ruchowych i dostosowanych do wieku uczestników harcerskich biegów tematycznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9145784378052
szerokość geograficzna: 52.1956654973641

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

FORT V WŁOCHY

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Powstałe w ramach projektu obozowisko harcerskie będzie nieodpłatnie dostępne dla uczestników w sobotę od godziny 10:00 do godziny 18:00 w niedzielę i przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców z terenu dzielnicy Włochy.

Zasady korzystania: - można używać wszystkich materiałów programowych przygotowanych przez organizatora oraz mienia hufca ZHP Warszawa Ursus,

- uczestnicy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów zastępów.

- uczestnik ma możliwość przedłużenia swojego dziennego uczestnictwa o kolejny dzień,

- uczestnikowi dziennego programu przysługuje obiad i ewentualny poczęstunek

- uczestnikowi dwudniowego programu przysługują dwa obiady, sobotnia kolacja i niedzielne śniadanie (max 60 osób)

- uczestnik podpisuje warunki uczestnictwa,

- za szkody w mieniu harcerskim odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik


Pełny opis projektu

Obozowisko harcerskie jest otwarte dla uczestników w sobotę od godziny 10:00 do godziny 18:00 w niedzielę. Każdy, kto chce wziąć udział w przygotowanym programie, może zgłosić się do namiotu kadrowego każdego dnia trwania projektu najpóźniej do godziny 16:00. Następnie zapoznaje się z propozycjami programowymi przygotowanymi w godzinach 10:30-18:00 w sobotę i niedzielę, a jeżeli chce zostać w obozowisku na cały weekend, dodatkowo z propozycjami w godzinach 18:30-09:30. W obozowisku opiekę sprawują pełnoletni instruktorzy harcerscy. Uczestnik zostaje przydzielony do konkretnego zastępu i otrzymuje identyfikator z jego emblematem.

W ramach dziennego programu zostaną przygotowane:

- dwie 1,5h gry terenowe z zakresu puszczaństwa, terenoznastwa i ratownictwa

- turniej harcerski/zawody sportowe

- kącik specjalności - łucznictwo, strzelectwo sportowe z konkurencjami o wyznaczonych godzinach, walki rycerskie,

- kuchnia polowa, na której uczestnicy przygotują obiad wspólnie z instruktorami

- prace pionierskie w tym budowa pryczy i półek

W ramach nocnego programu zastaną przygotowane:

- wspólna kolacja

- ognisko

- wieczorno-nocna gra terenowa

- nocna służba wartownicza

- poranna zaprawa, apel i śniadanie

Część dzienna kończy się w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00 wspólnym kręgiem harcerskim w którym następuje pożegnanie uczestników programu dziennego.

Projekt kończy się w niedzielę po złożeniu obozowiska do godziny 21:00


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu propagować zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnikom projektu proponujemy szeroką gamę pomysłów na aktywne spędzenie weekendu w środku miasta, innych od panującej obecnie mody na bieganie, jogę i ćwiczenia fizyczne. Harcerskie propozycje programowe poprzez konkretne działania i zadania ruchowe uczą postaw i krzewią pozytywne wartości wśród uczestników projektu - pomoc drugiej osobie, wspólna praca na osiągnięciem celu, wzajemność oddziaływań.

Projekt ten ma też na celu przybliżenie mieszkańcom dzielnicy Włochy historii dotyczącej Fortu V Włochy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Rozstawienie i likwidacja obozowiska - 8001400,00 zł/weekend x 2 = 1.600,00 zł (poproszę o weryfikację Urząd Dzielnicy - na etapie weryfikacji projektów.)

2. Przygotowanie i przeprowadzenie programu - ok 10.500,00 zł/weekend x 2 = ok. 21.000,00 zł (wg. ile kosztuje miasto) 3. Wynajem toalet i kontenera sanitarnego - 2.500,00 zł/weekend x 2 = 5.000,00 zł (poproszę o weryfikację Urząd Dzielnicy - na etapie weryfikacji projektów.)(szczegóły opisane w Pełnym opisie projektu) - ok 11.000,00 zł/weekend

3. Wynajem toalet + namiot sanitarny - 1500 zl

4. Wywóz śmieci - 250500,00 zł/weekend x 2 = 500,00 zł (poproszę o weryfikację Urząd Dzielnicy - na etapie weryfikacji projektów.

5. Wynajem sprzętu Sprzęt do postawienia obozowiska m.in: namioty typu "10" - sztuk 11, kuchnia polowa, toporki, piły - 2.000500,00 zł/weekend x 2 = 4.000,00 zł (poproszę o weryfikację Urząd Dzielnicy - na etapie weryfikacji projektów.)

6. Ubezpieczenie uczestników projektu - 600,00 zł/weekend x 2 = 1.200,00 zł (poproszę o weryfikację Urząd Dzielnicy - na etapie weryfikacji projektów.)

7. Ochrona - 2 osoby w nocy - 1000 zł


Całkowity koszt projektu: 33 30018 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki