Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 19:38:23
Powrót do projektu

Projekt wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie.

status: Zgłoszony


Niniejszy projekt zawiera pomysły na inwestycje o charakterze lokalnym na Osiedlu Wilno w Warszawie, mających

mające doprowadzić do poprawy poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców. Ten projekt to wielka szansa

na poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu oraz ograniczenie narastającej liczbie liczby kolizji i zdarzeń drogowych, także również z udziałem pieszych. SZCZEGÓŁY PROJEKTU W ZAŁĄCZONEJ PREZENTACJI! .

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0798561573028560798561573029
szerokość geograficzna: 52.2749063894506352749063894506

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Rejon projektu obejmuje obszar, w skład którego wchodzą następujaące ulice: ulica Wierna, ulica Montwiłłowska, ulica Ponarska, ulica Zamkowa, ulica Klukowska, ulica Bukowiecka i ulica oraz Przecławska.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja dotyczy całego obszaru powierzchniowego na Osiedlu Wilno, wszystkich dróg ulic wewnętrznych (ulica Wierna, ulica Montwiłłowska, ulica Ponarska i ulica Zamkowa) oraz ulic znajdujących się w najbliższym położeniu wjazdu na Osiedle Wilno przez ulicą Zamkową : tj. ulica Klukowska, ulica Bukowiecka i ulica oraz Przecławska.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych. Dotyczy

to obszaru Osiedla Wilno, położonego w dzielnicy Targówek, w skład którego wchodzą: ulica . W skład omawianego obszaru wchodzą ulice: Wierna, ulica Zamkowa, ulica Ponarska, ulica Klukowska, ulica Bukowiecka i oraz ulica Przecławska. Dokonanie potrzebnych zmian

w infrastrukturze tych ulic dotyczą dotyczy wszystkich jego najbardziej zagrożonych jej grup uczestników, tj. pieszych, kierujących jednośladami oraz kierowców samochodów osobowych. Efekty realizacji wprowadzonych zmian poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Osiedlu Wilno będą dostępne dla wszystkich, ze względu na publiczny charakter wszystkich wymienionych ulic, których właśnie dotyczą zmiany dotyczą.


Pełny opis projektuPEŁNY

Pełny OPIS I WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONEJ DO ZGŁOSZENIA - PREZENTACJIzawarte są w PREZENTACJI

jako załącznika do zgłoszenia. Opis proponowanych zmian jest na tyle szeroki w swoim działaniu, że niemożliwe jest

było "technicznie" opisanie go tylko w 100 dostępnych 100 słowach. Gorąco zachęcam więc wszystkich zainteresowanych

do zapoznania się z szeroko opisanym tematem - wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie - w załączonej prezentacji!. W szczególności wszystkich mieszkańców Osiedla Wilno w Warszawie!.


Uzasadnienie dla realizacji projektuWszystkie zmiany znacząco podniosą komfort

Nowa organizacja ruchu znacząco podniesie stan komfortu naszego życia oraz korzystnie wpłyną wpłynie na zdrowie. Mniejsza prędkość na Osiedlu Wilno oznacza też lepszą możliwość obserwacji przez kierowcę, a co za tym idzie odpowiednie reagowanie na to, co dzieje się dzieje na drodze. Proponowane zmiany powinny ograniczyć również ruch tranzytowy, który skraca sobie drogę przez ulice naszego Osiedla. W obecnej sytuacji, ciągle rozbudowujące się i

swoją infrastrukturę Osiedle Wilno, staje się coraz mniej przyjazną do życia przestrzenią publiczną. Zastosowanie wymienionych sposobów uspokojenia ruchu, będzie miało ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo naszym dzieciom, które będą mogły uczyć się korzystania z osiedlowej infrastruktury.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny i szczegółowo opisany zarazem szacunkowy kosztorys projektu zawarty jest W ZAŁĄCZONEJ DO ZGŁOSZENIA - PREZENTACJI (strona 25 , został szczegółowo rozpisany i zawarty w prezentacji załączonej do niniejszego zgłoszenia (25 strona w prezentacji).


Całkowity koszt projektu: 400 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Projekt uspokojenia ruchu ulicznego na Osiedlu Wilno w Warszawie_BP 2018.pdf