Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 20:44:23
Powrót do projektu

Projekt wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie.

status: Zgłoszony


Niniejszy projekt zawiera pomysły na inwestycje o charakterze lokalnym na Osiedlu Wilno w Warszawie,

mające doprowadzić do poprawy poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców. Ten projekt to wielka ogromna szansa

na poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu oraz ograniczenie narastającej liczby kolizji i zdarzeń drogowych, również z udziałem pieszych. SZCZEGÓŁY PROJEKTU W ZAŁĄCZONEJ PREZENTACJI.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0798561573029
szerokość geograficzna: 52.2749063894506

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Rejon projektu obejmuje obszar, w skład którego wchodzą następujaące następujące ulice: Wierna, Montwiłłowska, Ponarska, Zamkowa, Klukowska, Bukowiecka oraz Przecławska.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja dotyczy całego obszaru powierzchniowego na Osiedlu Wilno, wszystkich ulic wewnętrznych

(Wierna, Montwiłłowska, Ponarska i Zamkowa) oraz ulic znajdujących się w najbliższym położeniu wjazdu

na Osiedle Wilno przez ulicą Zamkową tj. ulica Klukowska, Bukowiecka oraz Przecławska.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych. Dotyczy

to obszaru Osiedla Wilno, położonego w dzielnicy Targówek. W skład omawianego obszaru wchodzą ulice: Wierna, Zamkowa, Ponarska, Klukowska, Bukowiecka oraz ulica Przecławska. Dokonanie potrzebnych niezbędnych zmian

w infrastrukturze tych ulic dotyczy wszystkich najbardziej zagrożonych jej grup uczestników, tj. pieszych, kierujących jednośladami oraz kierowców samochodów osobowych. Efekty realizacji wprowadzonych zmian Pozytywne efekty poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Osiedlu Wilno będą dostępne dla wszystkich, każdego mieszkańca Warszawy (i nie tylko) ze względu

na publiczny charakter wszystkich wymienionych ulic, których właśnie dotyczą zmiany.


Pełny opis projektu

Pełny OPIS I WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU zawarte są w PREZENTACJI

jako załącznika do zgłoszenia. Opis proponowanych zmian jest na tyle szeroki w swoim działaniu, że niemożliwe

było "technicznie" opisanie go tylko w 100 dostępnych słowach. Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych

do zapoznania się z tematem - wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie - w załączonej prezentacji. W szczególności wszystkich mieszkańców Osiedla Wilno w Warszawie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nowa organizacja ruchu znacząco podniesie stan komfortu naszego życia oraz korzystnie wpłynie na zdrowie. Mniejsza prędkość na Osiedlu Wilno oznacza lepszą możliwość obserwacji przez kierowcę, a co za tym idzie odpowiednie reagowanie na to, co dzieje się na drodze. Proponowane zmiany powinny ograniczyć również

ruch tranzytowy, który skraca sobie drogę przez ulice naszego Osiedla. W obecnej sytuacji, ciągle rozbudowujące swoją infrastrukturę Osiedle Wilno, staje się coraz mniej przyjazną do życia przestrzenią publiczną. Zastosowanie wymienionych sposobów uspokojenia ruchu, będzie miało ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Przede , a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo naszym dzieciom, które będą mogły uczyć się korzystania z osiedlowej infrastruktury.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWstępny i zarazem szacunkowy

Szacunkowy kosztorys projektu, został szczegółowo rozpisany i zawarty w prezentacji załączonej do niniejszego zgłoszenia (25 strona w prezentacji).


Całkowity koszt projektu: 400 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Projekt uspokojenia ruchu ulicznego na Osiedlu Wilno w Warszawie_BP 2018.pdf