Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-04 14:16:04
Powrót do projektu

Zajęcia z robotyki w ramach Uniwersytetu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 356.

status: Zgłoszony


Celem projektu jest zorganizowanie w ramach działającego przy Szkole Podstawowej nr 356 Uniwersytetu Rodzinnego zajęć dla dzieci klas I-VIII z robotyki, aby wzbudzić w nich zaangażowanie i zmotywować do zainteresowania nauką przedmiotów technicznych przy wykorzystaniu modeli robotów, prostego programowania, a także wykorzystanie modeli do prowadzenia przedmiotów w nowym systemie edukacyjnym.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Głębocka 66

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia zostaną zorganizowane dla 3 grup wiekowych: 7-10 ; 11- 13; 14-15 lat. Zajęcia będą odbywały się w sobotę od 10 do 14 oraz 3 razy w tygodniu po południu w godzinach 17-20. Zajęcia przewidujemy dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej nr 356 oraz innych szkół zlokalizowanych na terenie Białołęki, po uprzednim zapisaniu się dzieci w sekretariacie szkoły. Rekrutację przewidujemy drogą elektroniczną do wyczerpania miejsc. Na zajęciach dla dzieci najmłodszych przewidujemy uczestnictwo rodziców. Zapisy dla chętnych na lekcje otwarte nauczycieli oraz uczniów innych szkół będzie prowadził sekretariat szkoły.

Zajęcia dla szkół zlokalizowanych na terenie obszaru 3 Białołęki

Dla 1 i 2 grupy 93 godziny, dla 3 grupy 94 godziny. Wszystko się zgadza z kosztorysem.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwość rozwijania pomysłów, poszerzania wiedzy oraz ułatwienie zrozumienia współczesnego świata i rozwijającej się technologii. Zajęć pozwolą uczniom rozszerzać wiedzę zdobywaną na lekcjach już w nowym systemie edukacyjnym. Zajęcia z robotyki zdobyły wielką popularność, jednak nie wszystkie dzieci mogą na nie uczęszczać ze względu na zbyt wysokie koszty. Popularyzacja tych zajęć to inwestycja w przyszłość dzieci pokazanie jak wiedza teoretyczna może przełożyć się na umiejętności praktyczne.

Zajęcia będą odbywały się w 30 osobowych zespołach z wykorzystaniem modeli robotów i prostego programowania. Grupy podzielono ze względu na wiek, aby tematyka zajęć i stopień ich trudności był dostosowany do wieku uczestników.

Dla dzieci najmłodszych (7-10 lat) proponujemy zajęcia wykorzystujące wiedzę z matematyki i języka angielskiego - do przeprowadzenia zajęć potrzebne będą stosowne zestawy edukacyjne – 15 na grupę oraz tablety (15).

Dla dzieci w wieku 11-13 lat - zajęcia wykorzystujące wiedzę z biologii, geografii, ekologii – do zajęć potrzebne będą zestawy modeli robotów (15 na grupę ) oraz tablety kompatybilne z zestawami.

Dla dzieci w wieku 14-15 lat - z zakresu fizyki, pneumatyki, energii odnawialnej (15 zestawów na grupę). Do obsługi zestawów będą potrzebne laptopy (15 na grupę).

Dzieci chętnie korzystają z nowoczesnych technologii i rozwiązań, ważne jest pokazanie, że współczesne urządzenia i rozwijająca się technologia to nie tylko zabawa ale także nauka, którą można wykorzystać w przyszłości. Ważnym, elementem zajęć będzie także wprowadzenie rodziców najmłodszych dzieci w świat zabawy i nauki oraz możliwość spędzenia wspólnie wolnego czasu.

Zestawy edukacyjne zostaną także wykorzystane na zajęciach edukacyjnych z przyrody, biologii, geografii, matematyki, fizyki i języka angielskiego. Planujemy przeszkolenie nauczycieli ww. przedmiotów w zakresie korzystania ze sprzętu na lekcjach, konstruowania programów nauczania w oparciu o elementy robotyki. Ważnym elementem projektu będzie prowadzenia lekcji otwartych dla nauczycieli innych szkół, a także zapraszanie całych klas z innych szkół na zajęcia z wykorzystaniem sprzętu, prowadzonych przez naszych nauczycieli.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt będzie miał bardzo ważny wpływ na edukację dzieci z terenu Białołęki. Na zajęciach zastosowane zostaną praktyczne metody nauczania, które zachęcą uczniów do zadawania pytań i dadzą im narzędzia, by znaleźć na nie odpowiedzi oraz rozwiązywać z życia wzięte problemy. Każde zajęcia to rozwój zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności, a także pracy zespołowej. Zajęcia pozwolą dzieciom uczyć się pracy w grupach oraz działania w zespole. Pozwolą uczyć się technikami, które wykorzystywane są obecnie na całym świecie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

15 zestawów robotów dla 30 uczniów (7-10 lat) - 15X 900 zł= 13 500 zł

15 tabletów dla 30 uczniów (7-10 lat) - 15X1150zł = 17 250 zł

15 zestawów robotów dla 30 uczniów (11 -13 lat) - 15 x 545 zł = 12 675 zł

15 tabletów dla 30 uczniów (7-10 lat) - 15X1150zł= 17 250 zł

15 zestawów robotów dla 30 uczniów (14 -15 lat) – 15 X 1900 zł = 28 500 zł

15 laptopów dla 30 uczniów (14-15 lat) - 15 x 3000 zł = 45 000 zł

180 akumulatorków AA – 180 X 10 zł=1800 zł

15 ładowarek do akumulatorów – 15 x 130 zł = 1950 zł

Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia – 200 zł za godzinę – 280h x 200 zł = 56000 zł

Szkolenie dla nauczycieli – 2000 zł

1. Zestaw przeznaczony dla 1-2 dzieci w wieku 7lat z oprogramowaniem , akumulatorem oraz zasilaczem. Pakiet zawierający 280 elementów m.in czujnik ruchu, czujnik przechyłu oraz elementy do budowania.

(cena za sztukę 900zł)

2. Pakiet zawierający Klocek EV3 z procesorem ARM9, ultradźwiękowy czujnik odległości, żyroskop, dwa czujniki dotyku , czujnik podczerwienie plus 550 elementów plus rozszerzenie o energię odnawialną i pneumatykę .

(cena za sztukę 1900zł)

3. Zestaw przeznaczony dla klasy szkolnej (28 dzieci) w wieku 5+, składający się z 2018 elementów. (cena za sztukę 545 zł)


Całkowity koszt projektu: 195 925,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach:

(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)Koszty amortyzacji sprzętu – 38 000, 00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 38 000,00 zł

Załączniki

  • karta weryfikacji B_1432.pdf