Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-02-08 10:20:08
Powrót do projektu

Róże w Parku Janiny Porazińskiej

status: Zgłoszony


Upiększenie i poprawa estetyki Parku im. Janiny Porazińskiej na Powiślu

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Park im. Janiny Porazińskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Nasadzenia kwiatów i ustawienie koszy na śmieci i ławek wzdłuż alejek: Bajki Iskierki i dwie Dorotki


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park jest ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Zasadzenie dwóch odmian róż tj. "Marathon" i "The Fair" wzdłuż dwóch alejek Parku tj. Bajki Iskierki i Dwie Dorotki.

Projekt przewiduje wypełnienie pustej przestrzeni w Parku różami, ławkami, koszami na śmieci i stołami do szachów plenerowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Główne założenie projektu to poprawa estetyki i zazielenienie Parku. Równocześnie lepiej zostaną wykorzystane przestrzenie w Parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nasadzenie róż - 2 alejki po 0,64 ara x12,500zł=16000 zł

dostawienie koszy - 2alejki x2 sztuki x500 zł = 2200 zł

dostawienie ławek z oparciami 2 alejki x2 sztx1350 zł = 5400 zł

stoły do szachów plenerowych 2 alejki x 3500 zł = 7000 zł

Projekt i nadzór ok. 10000 zł


Całkowity koszt projektu: 40 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja nasadzeń ok. 1500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki