Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 14:46:09
Powrót do projektu

Róże w Parku Janiny Porazińskiej

status: Zgłoszony


Upiększenie i poprawa estetyki Parku im. Janiny Porazińskiej na Powiślu.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Park im. Janiny Porazińskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Park Janiny Porazińskiej w Warszawie, posadzenie róż na terenie parku, ustawienie stołów do gry w szachy oraz ustawienie koszy na śmieci i ławek parkowych wzdłuż alejek: Bajki Iskierki i Dwie Dorotki.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Park jest ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Posadzenie róż na terenie parku, proponowane odmiany to „Maraton” i ‘The Fairy”, doposażenie parku w stoły do gry w szachy plenerowe oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci przy dwóch alejkach parkowych tj. przy alejce „Bajki Iskierki” i „Dwie Dorotki”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Główne założenie projektu to poprawa estetyki i zazielenienie Parku. Równocześnie lepiej zostaną wykorzystane przestrzenie w Parku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu: 56.080,00 zł brutto, w tym:

- projekt i nadzór – 5.000,00 zł brutto

- przygotowanie terenu pod założenie różanek 128 m2 x 35 szt. – 4.480,00 zł. brutto

- posadzenie róż 640 szt. x 25 zł – 16.000,00 zł brutto

- dostawa i montaż ławek parkowych 4 szt. x 1500 zł. – 6.000,00 zł brutto

- dostawa i montaż koszy na śmieci 4 szt. x 1700 zł – 6.800,00 zł brutto

- dostawa i montaż stołów do gry w szachy plenerowe 2 szt. x 5.000 zł – 10.000,00 zł brutto

- nawierzchnie pod stoły i ławki 30 m2 x 250 zł – 7.500,00 zł brutto

- nalepki z logo budżetu partycypacyjnego 10 szt. x 30 zł – 300,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 56 080,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja nasadzeń ok. 1500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki