Koordynator w dzielnicy Bemowo - zmiany z 2017-01-23 15:07:23
Powrót do projektu

Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje poprawę warunków dojścia i dojechania rowerem do szkoły podstawowej znajdującej się na osiedlu Boernerowo (Zespół Szkół nr 46) poprzez:

1) montaż szykan (przewężeń) wzdłuż ul. Westerplatte na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Dostępnej;

2) dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na jednokierunkowych ulicach Natalii i Grotowskiej (na całej długości);

3) montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na trawniku wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości ul. Kutrzeby.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Westerplatte, Kaliskiego, Natalii, Grotowska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Inwestycja będzie dostępna dla wszystkich, przez 24 godziny na dobę przez cały rok, przez okres istnienia ulic Kaliskiego, Westerplatte, Grotowskiej i Natalii.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa i wygody osób, które pieszo bądź rowerem dostają się do Zespołu Szkół nr 46 przy ul. Thommego w Warszawie (Boernerowo). Są to dzieci uczęszczające do tej szkoły oraz ich rodzice/opiekunowie. Projekt przewiduje wykonanie trzech udogodnień dla tych osób:

- wykonanie 10 punktowych przewężeń jezdni (szykan) na ul. Westerplatte (po dwa na każdym odcinku między skrzyżowaniami, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Dostępnej, naprzemiennie, po lewej i prawej stronie jezdni), zmuszających kierowców samochodów do zmniejszenia prędkości na tej ulicy do ok. 30 km/h (ulica objęta jest strefą temp 30 ale jest szeroka i prosta, więc kierowcy jeżdżą po niej z wyższymi prędkościami); szykany takie są lepszym rozwiązaniem , niż tzw. garby, gdyż są wygodniejsze dla kierowców i zapewniają płynniejszą jazdę z dozwoloną prędkością; w Warszawie szykany takie wykonano na przykład na ul. Płużańskiej (dzielnica Włochy) i poprawiły bezpieczeństwo na tej ulicy;

- dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na Grotowskiej i ul. Natalii - ulice te są ulicami jednokierunkowymi i znajdują się w strefie oznaczonej znakami "strefa zamieszkania" (dopuszczalna prędkość 20 km/h). Ruch rowerowy "pod prąd" można więc na nich dopuścić za pomocą znaków pionowych, bez wyznaczania kontrapasa w jezdni.

- osłupkowanie bądź opłotkowanie trawników wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Kutcheby zapobiegnie parkowaniu w miejscu niedozwolonym - na łuku jezdni i bezpośrednio przez i za przejściem dla pieszych. Rozwiązanie to poprawi widoczność osób przechodzących przez przejście dla pieszych w tym miejscu, w szczególności dzieci, które są niewidoczne zza stojącego na trawniku przed przejściem samochodu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, zapewniających przestrzeganie przez kierowców dopuszczalnej prędkości (ul. Westerpatte) oraz uniemożliwiających parkowanie samochodów przy przejściu dla pieszych (ul. Kaliskiego), poprawi bezpieczeństwo osób (głównie dzieci) idących i jadących rowerem do ZS nr 46 oraz wracających z niego.

Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd w ciągu ulic o małym natężeniu ruchu samochodowego pozwoli na bezpieczniejszy dojazd do szkoły rowerem z okolic tych ulic, pominięciem ulic o instensywniejszym ruchu, po których samochody poruszają się z wyższymi prędkościami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Wykonanie 10 szykan wzdłuż ul. Westerplatte -14.000 zł (projekt, montaż i malowanie jezdni);

2) dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" wzdłuż ul. Grotowskiej i Natalii - 5.000 zł (projekt i dodanie znaków drogowych);

3) Osłupkowanie bądź opłotkowanie trawnika wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Kutrzeby - 2.000 zł.


Całkowity koszt projektu: 21 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki