Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2017-04-19 09:22:19
Powrót do projektu

Bezpiecznie pieszo i rowerem do szkoły na Boernerowie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt przewiduje:

1) Montaż szykan (przewężeń) wzdłuż ul. Westerplatte na odcinku ul. Kunickiego - ul. Dostępnej;

2) Dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” na ulicach Natalii i Grotowskiej (na całej długości);

3) Montaż słupków bądź płotków uniemożliwiających parkowanie na trawniku wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości ul. Kutrzeby;


Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Westerplatte, Kaliskiego, Natalii, Grotowska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Inwestycja będzie dostępna dla wszystkich, przez 24 godziny na dobę przez cały rok, przez okres istnienia ulic Kaliskiego, Westerplatte, Grotowskiej i Natalii.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jadących do Zespołu Szkół nr 46 przy ul. Thommego . Są to dzieci uczęszczające do tej szkoły oraz rodzice/opiekunowie. Projekt przewiduje wykonanie trzech udogodnień:

- Wykonanie 10 punktowych przewężeń jezdni (szykan) na ul. Westerplatte (po dwa na każdym odcinku między skrzyżowaniami, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Dostępnej, naprzemiennie, po lewej i prawej stronie jezdni), zmuszających kierowców samochodów do zmniejszenia prędkości do ok. 30 km/h (ulica objęta jest strefą temp 30 ale jest szeroka i kierowcy jeżdżą po niej szybciej ); szykany są lepszym rozwiązaniem, niż garby, gdyż są wygodniejsze dla kierowców i zapewniają płynniejszą jazdę; w Warszawie szykany są na przykład na ul. Płużańskiej (Włochy);

- Dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” na Grotowskiej i Natalii – ulice te są jednokierunkowe i w strefie zamieszkania. Ruch rowerowy „pod prąd” można więc tam dopuścić za pomocą znaków pionowych, bez kontrapasa w jezdni.

- opłotkowanie trawników wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości ul. Kutrzeby zapobiegnie parkowaniu na łuku jezdni przed i za przejściem dla pieszych. Poprawi to widoczność osób przechodzących przez przejście, w szczególności dzieci, które są niewidoczne zza samochodu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, zapewniających przestrzeganie przez kierowców dopuszczalnej prędkości (ul. Westerpatte) oraz uniemożliwiających parkowanie samochodów przy przejściu dla pieszych (ul. Kaliskiego), poprawi bezpieczeństwo osób (głównie dzieci) idących i jadących rowerem do ZS nr 46 oraz wracających z niego.

Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd w ciągu ulic o małym natężeniu ruchu samochodowego pozwoli na bezpieczniejszy dojazd do szkoły rowerem z okolic tych ulic, pominięciem ulic o instensywniejszym ruchu, po których samochody poruszają się z wyższymi prędkościami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.1) Wykonanie 10 szykan wzdłuż ul. Westerplatte – 14.000 zł (projekt, montaż szykan i malowanie jezdni)’

2) Dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” wzdłuż ul. Grotowskiej i Natalii – 5.000 zł (projekt i dodanie znaków drogowych);

3) opłotkowanie trawnika wzdłuż ul. Kaliskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Kutrzeby – 2.000 złzmiana organizacji ruchu(szacunkowy kosztorys inwestorski w załączniku poniżej)kwota brutto


Całkowity koszt projektu: 21 00029 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 1415 kosztorys - Bepiecznie pieszo i rowerem na Boernerowie.pdf