Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-05-30 12:48:30
Powrót do projektu
MODERNIZACJA SALI TEATRALNEJ

Modernizacja sali teatralnej LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego

status: Zgłoszony


Modernizacja sali teatralnej jest niezbędna dla kontynuowania działalności artystycznej i kulturalnej dla środowiska lokalnego. Sala jest siedzibą teatru szkolnego i teatru amatorskiego, którego trzon tworzą absolwenci Liceum. Modernizacja sali poprawi warunki użytkowania i bezpieczeństwa, umożliwi prezentacje spektakli w nowocześniejszych warunkach. W spektaklach i imprezach uczestniczy rocznie kilka tysięcy osób.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Grochowska 346/348 03-838 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Teatr usytuowany jest w budynku LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie dzięki czemu ma duże grono stałych odbiorców złożonych z uczniów LXXII LO i innych szkół oraz ich rodziców, dogodna lokalizacja sprawia, że spektakle prezentowane w soboty i niedziele (również w wakacje) cieszą się dużą popularnością i są oglądane przez widzów zarówno młodszych, jak i starszych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spektakle prezentowane są środowisku lokalnemu w systemie sobotnio-niedzielnym oraz dla młodzieży szkółpraskich i ich rodziców w ciągu tygodnia. W sali teatralnej odbywają się coroczne edycje Praskiego PiknikuArtystycznego na Kamionku, Praskiego Konkursu Patriotycznego, Grochowskich Spotkań Teatralnych na Rogatkach, Konkursu Piosenki Obcojęzycznej "Śpiewająca Europa". Sala teatralna jest miejscem prezentacji uzdolnionych artystycznie uczniów LXXII LO przed ich rodzicami i środowiskiem lokalnym. Odbywają się w niej warsztaty językowe, aktorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami świata kultury, nauki. Największą wartością dla środowiska lokalnego będzie podniesienie komfortu przygotowania i prezentacji pełnospektaklowych przedstawień oraz wydarzeń artystycznych, ułatwienie mieszkańcom Pragi - Południe dostępu do oferty kulturalnej.


Pełny opis projektu

Sala teatralna swym wyglądem zbliżona jest do profesjonalnej sceny, stanowi wyróżnik wśród szkół warszawskich.

Wyposażona została w niezbędne urządzenia gwarantujące realizację spektakli i warsztatów. Ze względu na swoje

usytuowanie i prowadzoną działalność artystyczną jest uznanym dla społeczności lokalnej miejscem promocji

kultury. Z uwagi na jej wyeksploatowanie niezbędne jest wykonanie następujących prac:

1. Wymiana podłogi z płytek PCV na wykładzinę, która pozwoliłaby na poprawienie warunków bhp, utrzymania czystości i podniesienie estetyki.

2. Wymiana zużytego okotarowania sali i sceny na trudnozapalne, spełniające warunki ppoż.

3. Malowanie sali teatralnej z zapleczem.

4. Tapicerskie wykończenie drewnianych ław widowni dla podniesienia komfortu

widzów.

5. Naprawa schodów wewnętrznych w sali i wymiana drzwi na dźwiękochłonne.

6. Renowacja sceny (cyklinowanie, olejowanie)

7. Doposażenie sali w nowoczesne reflektory o mniejszym poborze mocy elektrycznej.

8.Wymiana instalacji i grzejników co w sali.

9. Zakup 12 nowoczesnych podestów scenicznych.

10. Remont wyjścia z sali na zewnątrz - wyjście ewakuacyjne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sala teatralna pełni funkcję lokalnego ośrodka kultury dla społeczności Kamionka, młodzieży szkół południowopraskich, uczniów LXXII LO i ich rodziców. Pomieszczenie znajduje się w budynku szkolnym z lat 60-tych i nie podlegało dotychczas modernizacji. Intensywna eksploatacja sali i zmiany przepisów bhp i ppoż spowodowały konieczność dokonania niezbędnych prac poprawiających bezpieczeństwo, komfort i estetykę użytkowania sali.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W układzie pełnego opisu projektu j.w.:

ad 1. 25000.00

ad 2. 10000.00

ad 3. 25000,00

ad 4. 4000,00

ad 5. 7000,00

ad 6. 10000,00

ad 7. 10000,00

ad 8. 25000,00

ad.9 17000,00

ad 10. 8000,00


Całkowity koszt projektu: 141 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki