slacek - zmiany z 2017-02-01 23:10:01
Powrót do projektu

Zakup nowości dla Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 15, ul Bogusławskiego 6a.

status: Zgłoszony


Zakup nowości wydawniczych z różnych dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej dla młodzieży i osób dorosłych.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Bogusławskiego 6a

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy zameldowani i niezameldowani mieszkańcy Warszawy. Osoby niezameldowane w Warszawie nie muszą wnosić kaucji wpisowej. Biblioteka jest otwarta w poniedziałki i wtorki w godzinach 10-16, a w środy, czwartki i piątki 12-19. Informacji o zbiorach biblioteki i dostępności książek można zasięgać na stronie internetowej biblioteki. Czytelnicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne tytuły.


Pełny opis projektu

Dofinansowanie zakupu książek pozwoli na zaktualizowanie i rozszerzenie księgozbioru popularnonaukowego oraz na wymianę zniszczonych książek, szczególnie lektur szkolnych i literatury klasycznej. Przede wszystkim jednak umożliwi zakup większej ilości nowych tytułów - poszukiwanych bestsellerów czy kontynuacji ulubionych książek. Zwiększona oferta ułatwi dostęp do nowości czytelnikom. Biblioteka uboga w nowe książki staje się mniej atrakcyjna i nie może w pełni wywiązywać się ze swojej podstawowej roli - upowszechniania czytelnictwa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dla wielu osób bezpłatne wypożyczenie książki z biblioteki to jedyna możliwość dostępu do nowych książek. Zakup nowości wydawniczych rozszerzy i uaktualni ofertę biblioteki. Szersza oferta pozwoli na pełniejsze zaspokojenie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych osób korzystających z bibliotecznych zbiorów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Średnia cena książki zakupionej do biblioteki w 2016 roku to 24 złote. Koszt zakupu co miesiąc 30 nowych książek do biblioteki to około 700 złotych. Kwota dofinansowania zakupu 360 nowych tytułów - około 8600 złotych.


Całkowity koszt projektu: 8 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki