Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 13:38:20
Powrót do projektu

Pszczółka Wola - ule w parku, czyli ul na wyspie w Parku Szymańskiego

status: Zgłoszony


Zainstalowanie na rzecznej wyspie w Parku Szymańskiego uli ula z pszczołami, zabezpieczonych małym ogrodzeniem. W parku jest mnóstwo drzew i kwiatów, których kwiaty które mogłyby być doskonałym pożywieniem dla pszczół. Ich obecność wzbogaciłaby ekosystem parku . Pozyskany miód mógłby być rozdawany szkołom i pełnić rolę edukacyjną i pełniła rolę informacyjną o potrzebie ochrony środowiska i zagrożonych pszczół. Mógłby także być wykorzystywany do celów marketingowych.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Park Szymańskiego

Istotne informacje o lokalizacjiPark

Wyspa na rzeczce w Parku Szymańskiego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogolnodostepny


Pełny opis projektu

W wielu krajach popularyzuje się lokowanie umieszczanie uli pszczelich na terenie miast. Okazuje się bowiem, ze miód miejski jest zdrowszy niż ten pochodzący z terenów wiejskich, zanieczyszczonych dziś pestycydami. W akcje instalacji uli angażują się władze miejskie, gdyż wykorzystują to do celów edukacyjnych wśród młodzieży oraz wzbogacają ekosystem zieleni miejskiej. Prekursorem w tej materii jest Paryż, gdzie pszczoły znalazły swój dom nawet na Operze Paryskiej. Miód może być przekazywany na stołówki do przedszkoli, szkol, domów starców itp. Może tez być wykorzystywany do celów marketingowych na imprezach miejskich. Ule W Warszawie ule mogłyby być zainstalowane w Parku Szymańskiego, gdzie jest mnóstwo lip, kwiatów oraz drzew owocowych, będących doskonałym pożywieniem dla pszczół. Wiemy jak potrzebne są pszczole pszczoły dla środowiska i jak dramatycznie kurczy się ich populacja. Pszczoły giną na skutek zanieczyszczenia środowiska pestycydami, ale tez maja coraz mniej pożywienia. Nagminnie usuwa się lipy czy akacje, które są ulubionym pokarmem pszczół. Drzewa te są zastępowane obcymi dla lokalnej flory krzewami ozdobnymi. Park Szymańskiego pozytywnie odbiega od tej reguły. Uważam, ze Warszawa mogłaby odegrać piękną rolę w akcji ratowania pszczół, a przy okazji wykorzystać ja do własnych celów edukacyjnych i marketingowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektuPotrzeba

Promocja ochrony srodowiska środowiska i potrzeba tworzenia w miescie obszarow mieście obszarów "zielonych", przyjaznych ludziom i zwierzetomzwierzętom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychProjekt powinieji byc realizowany przez profesjonalnego pszczelarza.

Koszy instalacji uli ula i ich utrzymanie jego utrzymania w skali roku to ok 3 tys 5000 PLN


Całkowity koszt projektu: 5 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania , uli ula (zbierania miodu, dokarmiania pszczol, itp) to ok 1000 2000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 1 2 000,00 zł

Załączniki

  • lista-poparcia.pdf