Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-18 12:42:18
Powrót do projektu

Pszczółka Wola, czyli ul na wyspie w Parku Szymańskiego

status: Zgłoszony


Zainstalowanie na rzecznej wyspie w Parku Szymańskiego ula z pszczołami. W parku jest mnóstwo drzew i kwiatów, które mogłyby być doskonałym pożywieniem dla pszczół. Ich obecność wzbogaciłaby ekosystem parku i pełniła rolę informacyjną o potrzebie ochrony środowiska i zagrożonych pszczół.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.950235724449158
szerokość geograficzna: 52.23247951231893

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Park Szymańskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Wyspa na rzeczce w Parku Szymańskiego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny

Ogolnodostepny


Pełny opis projektu

W wielu krajach popularyzuje się umieszczanie uli pszczelich na terenie miast. Okazuje się bowiem, ze miód miejski jest zdrowszy niż ten pochodzący z terenów wiejskich, zanieczyszczonych dziś pestycydami. W akcje instalacji uli angażują się władze miejskie, gdyż wykorzystują to do celów edukacyjnych wśród młodzieży oraz wzbogacają ekosystem zieleni miejskiej. Prekursorem w tej materii jest Paryż, gdzie pszczoły znalazły swój dom nawet na Operze Paryskiej. W Warszawie ule mogłyby być zainstalowane w Parku Szymańskiego, gdzie jest mnóstwo lip, kwiatów oraz drzew owocowych, będących doskonałym pożywieniem dla pszczół. Wiemy jak potrzebne są pszczoły dla środowiska i jak dramatycznie kurczy się ich populacja. Pszczoły giną na skutek zanieczyszczenia środowiska pestycydami, ale tez maja coraz mniej pożywienia. Nagminnie usuwa się lipy czy akacje, które są ulubionym pokarmem pszczół. Drzewa te są zastępowane obcymi dla lokalnej flory krzewami ozdobnymi. Park Szymańskiego pozytywnie odbiega od tej reguły. Uważam, ze Warszawa mogłaby odegrać piękną rolę w akcji ratowania pszczół, a przy okazji wykorzystać ja do własnych celów edukacyjnych i marketingowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Promocja ochrony środowiska i potrzeba tworzenia w mieście obszarów "zielonych", przyjaznych ludziom i zwierzętom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszy instalacji ula i jego utrzymania w skali roku to ok 5000 PLN


Całkowity koszt projektu: 5 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania ula (zbierania miodu, dokarmiania pszczol, itp) to ok 2000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • lista-poparcia.pdf