Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-30 11:02:30
Powrót do projektu

Mural Miasta – Ogrodu Włochy przy ul. Globusowej

status: Zgłoszony


Mural na murach tunelu przy ul. Globusowej inspirowany tradycją miasta - ogrodu Włochy

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9153079986572
szerokość geograficzna: 52.2074764123466

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ul. Globusowa – mury przy tunelu

Istotne informacje o lokalizacji

Muralem zostanę pokryte obie strony tunelu


Klasyfikacja projektu

 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • street-art

Potencjalni odbiorcy projektu

 • każdy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest:

- ogólnodostępny

- nieodpłatny dla mieszkańców oraz odwiedzających dzielnicę

- dostępny całodobowo

- nieograniczony w żaden sposób dla grupy odbiorcówCzynnik ludzki nie wpływa na dostępność oraz trwałość projektu.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie wizualnej wizytówki Włoch poprzez namalowanie muralu utrzymanego w konwencji miasta-ogrodu.Pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia Włochy zostały rozparcelowane zgodnie z angielską ideą miasta – ogrodu, a wypracowany ówcześnie układ urbanistyczny, pełen zieleni i zabytkowej architektury, zachował się do dziś. Mural na murach ul. Globusowej stałby się symbolem idei miasta - ogrodu. Powinien przedstawiać bogatą historię dzielnicy z uwzględnieniem elementów historycznych, kulturowych oraz edukacyjnych – odpowiadać na potrzebę kształtowania tożsamości lokalnej poprzez community arts, sztukę tworzoną na rzecz i poprzez społeczność lokalną. Kolaż Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w wersji internetowej w dniach 05.-20.04, mural będzie przedstawiał kolaż zdjęć oraz materiałów przedstawiających zmiany, które dokonały się w dzielnicy na przestrzeni lat (zachęcam do zapoznania się z załącznikami 1 oraz 2 – przykład muralu zdobiącego Lublin; projekt opracowany na podstawie archiwalnych zdjęć miasta), znani włochowscy artyści (załącznik 3 – przykład muralu postaci), topografia dzielnicy (załącznik 4 – plan miasta - ogrodu), wielobarwny motyw kwiatowy (załączniki 5 oraz 6) czy też napis (załączniki 7 oraz 8) mogą stać się inspiracją dla jego finalnego wyglądu – o jego kształcie zdecydują mieszkańcy w ramach dialogu społecznego – konsultacji społecznych polegających na przeprowadzeniu wywiadów przez uprzednio wyłonionego koordynatora.), napis od Starych do Nowych Włoch (załącznik 8), mapkę miasta ogrodu (załącznik 4) oraz notkę dotyczącą historii dzielnicy. Jeśli będzie to możliwe, poszczególne elementy zostaną wykonane w technice 3DProjekt zaktywizuje mieszkańców do wspólnego działania oraz decydowania o wyglądzie przestrzeni publicznej. Skierowany jest do każdego, przez co pozwoli na integrację społeczności lokalnej i jej umocnienie. Co równie ważne, powstanie muralu przyczyni się ożywienia wizerunku dzielnicy oraz zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej. Odpowie na integracyjno – komunikacyjne potrzeby społeczności lokalnej, spełniając funkcję edukacyjno – kulturową.Od grudnia ubiegłego roku Włochy cieszą się nowo powstałym muralem stworzonym w ramach akcji promocyjnej m.st. Warszawa z okazji Roku Rzeki Wisły 2017. Twórcy pomysłu, Dzielnica Wisła, ozdobili ściany murów tunelu na ul. Globusowej kolorowym obrazem przedstawiającym rzekę. Dostępność muralu przewidziana jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie mury będą ponownie ogólnodostępne i zostaną zagospodarowane na nowo – powinny zostać zaadaptowane pod znak rozpoznawczy dzielnicy ze względu na swoją lokalizację.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mural Dzielnicy Wisła odświeżył włochowską przestrzeń, jednak tematycznie nie jest w żaden sposób z nią związany. Włochy powinny móc cieszyć się muralem będącym wizualną wizytówką dzielnicy, ukazującym ich wyjątkowość.Zakładane rezultaty projektu:

- ekspozycja sztuki miejskiej

- ożywienie przestrzeni miejskiej

- kształtowanie tożsamości lokalnej

- uprzyjemnienie czasu spędzonego w przestrzeni publicznej

- forma ciągłego promowania dzielnicy pośród osób w niej niezamieszkałych

- szerzenie wiedzy o historii, kulturze oraz tradycjach dzielnicy

- stworzenie symbolu dzielnicy.Projekt poprzez nawiązanie dialogu pomiędzy aktywistami lokalnymi, a mieszkańcami dzielnicy przyczyni się do integracji oraz umożliwi dalsze działanie aktywizujące, a ekspozycja muralu odmieni wizerunek dzielnicy i przybliży mieszkańcom Warszawy historię oraz tradycje Włoch.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt materiałów niezbędnych do wykonania muralu (wałki, farby, pędzle, spraye, kuwety etc.)

2. Rusztowanie (w tym wszystkie związane z nim czynności)

3. Przygotowanie projektu: prawa autorskie, szablony, wydruki

4. Malarze (ubezpieczenie od wypadków, wynagrodzenie, diety etc.)

Koszt ok 100 zł/m25. Dodatkowe zabezpieczenie powłoką antygraffiti ok. 40 zł/m2

6. Prawa autorskie ok. 4 tys. złPlanowana całkowita powierzchnia ścian budynków: ok. 1000 m2

Sumaryczny koszt produkcji 1 m2: 140 zł = 140 000 zł


Całkowity koszt projektu: 140 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Załącznik 1 - mapa: opis.jpg
 • Załącznik 2 - kolaż.jpg
 • Załącznik 4 - mapka.jpg
 • Załącznik 5 - kwiaty.jpg
 • Załącznik 6 - kwiaty.jpg
 • Załącznik 7 - napis.jpg
 • Załącznik 8- napis.jpg
 • Załącznik 3 - postać.jpg