Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-30 11:05:30
Powrót do projektu

Mural Miasta – Ogrodu Włochy przy ul. Globusowej

status: Zgłoszony


Mural na murach tunelu przy ul. Globusowej inspirowany tradycją miasta - ogrodu Włochy

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9153079986572
szerokość geograficzna: 52.2074764123466

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ul. Globusowa – mury przy tunelu

Istotne informacje o lokalizacji

Muralem zostanę pokryte obie strony tunelu


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • street-art

Potencjalni odbiorcy projektu

  • każdy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest:

- ogólnodostępny

- nieodpłatny dla mieszkańców oraz odwiedzających dzielnicę

- dostępny całodobowo

- nieograniczony w żaden sposób dla grupy odbiorcówCzynnik ludzki nie wpływa na dostępność oraz trwałość projektu.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie wizualnej wizytówki Włoch poprzez namalowanie muralu utrzymanego w konwencji miasta-ogrodu.Pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia Włochy zostały rozparcelowane zgodnie z angielską ideą miasta – ogrodu, a wypracowany ówcześnie układ urbanistyczny, pełen zieleni i zabytkowej architektury, zachował się do dziś. Mural na murach ul. Globusowej stałby się symbolem idei miasta - ogrodu. Powinien przedstawiać bogatą historię dzielnicy z uwzględnieniem elementów historycznych, kulturowych oraz edukacyjnych – odpowiadać na potrzebę kształtowania tożsamości lokalnej poprzez community arts, sztukę tworzoną na rzecz i poprzez społeczność lokalną. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w wersji internetowej w dniach 05.-20.04, mural będzie przedstawiał kolaż zdjęć oraz materiałów przedstawiających zmiany, które dokonały się w dzielnicy na przestrzeni lat (zachęcam do zapoznania się z załącznikami 1 oraz 2 – przykład muralu zdobiącego Lublin), napis od Starych do Nowych Włoch (załącznik 8), mapkę miasta ogrodu (załącznik 4) oraz notkę dotyczącą historii dzielnicy. Jeśli będzie to możliwe, poszczególne elementy zostaną wykonane w technice 3DProjekt zaktywizuje mieszkańców do wspólnego działania oraz decydowania o wyglądzie przestrzeni publicznej. Skierowany jest do każdego, przez co pozwoli na integrację społeczności lokalnej i jej umocnienie. Co równie ważne, powstanie muralu przyczyni się ożywienia wizerunku dzielnicy oraz zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej. Odpowie na integracyjno – komunikacyjne potrzeby społeczności lokalnej, spełniając funkcję edukacyjno – kulturową.Od grudnia ubiegłego roku Włochy cieszą się nowo powstałym muralem stworzonym w ramach akcji promocyjnej m.st. Warszawa z okazji Roku Rzeki Wisły 2017. Twórcy pomysłu, Dzielnica Wisła, ozdobili ściany murów tunelu na ul. Globusowej kolorowym obrazem przedstawiającym rzekę. Dostępność muralu przewidziana jest na okres 6 miesięcy. Po tym czasie mury będą ponownie ogólnodostępne i zostaną zagospodarowane na nowo – powinny zostać zaadaptowane pod znak rozpoznawczy dzielnicy ze względu na swoją lokalizację.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mural Dzielnicy Wisła odświeżył włochowską przestrzeń, jednak tematycznie nie jest w żaden sposób z nią związany. Włochy powinny móc cieszyć się muralem będącym wizualną wizytówką dzielnicy, ukazującym ich wyjątkowość.Zakładane rezultaty projektu:

- ekspozycja sztuki miejskiej

- ożywienie przestrzeni miejskiej

- kształtowanie tożsamości lokalnej

- uprzyjemnienie czasu spędzonego w przestrzeni publicznej

- forma ciągłego promowania dzielnicy pośród osób w niej niezamieszkałych

- szerzenie wiedzy o historii, kulturze oraz tradycjach dzielnicy

- stworzenie symbolu dzielnicy.Projekt poprzez nawiązanie dialogu pomiędzy aktywistami lokalnymi, a mieszkańcami dzielnicy przyczyni się do integracji oraz umożliwi dalsze działanie aktywizujące, a ekspozycja muralu odmieni wizerunek dzielnicy i przybliży mieszkańcom Warszawy historię oraz tradycje Włoch.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt materiałów niezbędnych do wykonania muralu (wałki, farby, pędzle, spraye, kuwety etc.)

2. Rusztowanie (w tym wszystkie związane z nim czynności)

3. Przygotowanie projektu: prawa autorskie, szablony, wydruki

4. Malarze (ubezpieczenie od wypadków, wynagrodzenie, diety etc.)

Koszt ok 100 zł/m25. Dodatkowe zabezpieczenie powłoką antygraffiti ok. 40 zł/m2

6. Prawa autorskie ok. 4 tys. złPlanowana całkowita powierzchnia ścian budynków: ok. 1000 m2

Sumaryczny koszt produkcji 1 m2: 140 zł = 140 000 zł


Całkowity koszt projektu: 140 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Załącznik 1 - mapa: opis.jpg
  • Załącznik 2 - kolaż.jpg
  • Załącznik 4 - mapka.jpg
  • Załącznik 5 - kwiaty.jpg 8- napis.jpg.jpg