Dział Programowy Domu Kultury "Zacisze" - zmiany z 2017-05-05 11:12:05
Powrót do projektu

Miejsce Mieszkańców

status: Trwa ocena


Miejsce Mieszkańców na Zaciszu to miejsce otwarte na wszystkich mieszkańców - stworzone dla nich i przez nich. Funkcjonowanie tego miejsca ma wspomagać rozwój społeczności lokalnej. Na jego terenie mieszkańcy samodzielnie lub z pomocą animatora będą mogli zorganizować spotkanie, warsztaty kursy, skorzystać z gier czy wymienić się książkami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0720005027542
szerokość geograficzna: 52.2833609045762

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Zacisze

Istotne informacje o lokalizacji

Pomieszczenie, które zostanie dobudowane do Domu Kultury Zacisze w 2017 roku, o powierzchni ok. 100 m² przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową z wydzieloną toaletą.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W procesie dialogu z mieszkańcami zostaną wypracowane zasady korzystania z nowo powstającej przestrzeni przy DK Zacisze. W założeniu ma być ona ogólnodostępna dla całej społeczności lokalnej.


Pełny opis projektu

Miejsce Mieszkańców dedykowane wszystkim mieszkańcom niezależnie od wieku. Przestrzeń otwarta na inicjatywy wychodzące od mieszkańców realizowane samodzielnie lub przy wsparciu animatora. Będzie to miejsce oparte na współpracy z Domem Kultury Zacisze i zaciszańską wspólnotą lokalną.

Proponowane zajęcia to: gry planszowe, scrable, brydż, szachy, podstawy obsługi komputera dla seniorów, kursy językowe, wystawy fotografii połączone z relacjami z podróży, spotkania z ludźmi sztuki oraz ciekawymi mieszkańcami Zacisza. Zakładamy działalność sympatyków cyklu spotkań z historią, proponujemy też warsztaty rozwoju osobistego i spotkania o zdrowiu przy kawie oraz wernisaże.

Warsztaty, spotkania organizowane przez Animatora będą odbywały się w Miejscu Mieszkańców przy Domu Kultury Zacisze dwa razy w tygodniu. Długość każdego wydarzenia przewidziana jest na 3 godz. Tematyka spotkań i zajęć zostanie określona przez mieszkańców przy współpracy z Animatorem i będzie wynika z potrzeb społeczności lokalnej. Warsztaty prowadzone będą przez utalentowanych mieszkańców. O udziale w wydarzeniach będą decydowały zapisy prowadzone przez Animatora.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Zaciszu brakuje miejsca, gdzie mieszkańcy, sąsiedzi mogli być się spotkać, aktywnie i kreatywnie spędzić czas. Brakuje przestrzeni, gdzie każdy niezależnie od wieku mógłby zorganizować ciekawe wydarzenie lub skorzystać ze wsparcia Animatora przy realizacji swojej inicjatywy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

300 zł brutto - koszt materiałów na jedno spotkanie warsztatowe (8 warsztatów/miesiąc, 96 warsztatów/12 miesięcy) = 28 800 zł

1 500 zł brutto - wynagrodzenie animatora przez 12 miesięcy (umowa zlecenie) = 18 000 zł

25 000 zł brutto - wyposażenie Miejsca Mieszkańców wraz z zakupem oznakowania zakupionych rzeczy (jednostkowy koszt zakupu nie przekroczy 2500 zł)


Całkowity koszt projektu: 71 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1500 zł - koszty sprzątania, energii i wody.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki