Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-03-22 14:08:22
Powrót do projektu

Nowe boisko dla Mokotowa

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy rewitalizacji boiska przy SP 157 (ul. Kazimierzowska 16). Zakłada wymianę nawierzchni z betonowej na bezpieczną, stworzenie ogólnodostępnych boisk i bieżni. Pomysł spełnia warunki określone w regulaminie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018 oraz wpisuje się w zadania Dzielnicy w zakresie sportu, wypoczynku, edukacji.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0180446505547
szerokość geograficzna: 52.2000024351635

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Kazimierzowska 16 / róg ul. Wiktorskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Teren szkolny, z którego korzystają inne placówki edukacyjno - oświatowe, możliwość zmiany na ogólnodostępny, z placem zabaw, zielenią.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Miejsce bedzie dostepne zrówno dla uczniów Sp 157, społeczności lokalnej (dzieci wraz z rodzicami), jak również dla dzieci reguralnie uczestniczących do innych placówek oświatowych w bezpośrednim sąsiedztwie po ustaleniu zasad użytkowania z Dyrektorem Szkoły. Teren boiska mógłby zostac wykorzystany do współpracy przy wspólnych projketach szkoły i znajdującego się niedaleko Ogrodu Jordanowskiego.

2. Proponowane godziny otwarcia:

Sezon "letni"

Poniedziałek 16 - 20

Środa 16 - 20

Piątek 16 - 20Sezon "zimowy"

Poniedziałek - piątek 16 - 18Weekend /cały rok/

Sobota - niedziela - 9 - 20

Przewidywany okres eksploatacji / do koniecznego remontu/ - 5 lat

Informacje - strony www i tablice - Szkoła i Urząd Dzielnicy Mokotów


Pełny opis projektu

Obecny stan boiska nie daje gwarancji bezpieczeństwa korzystającym z niego uczniom. W najgorszym stanie jest nawierzchnia boiska piłkarskiego, pełna dziur, szczelin, przez które wyrastają korzenie drzew. dodatkowo, brak prawidłowego odwodnienia terenu powoduje, że woda opadowa spływa z boiska zalewając sąsiadujący z nim chodnik na ul. Wiktorskiej.

Rewitalizacja obejmuje wymianę nawierzchni na bezpieczną, nowe rozplanowanie oraz zagospodarowanie otocznia w sprzęty rekreacyjno - sportowe typu bramki, oznaczenia boisk.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Rewitalizacja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo dzieci korzystających z boiska

2. Po rewitalizacji boisko może zostać udostępnione innym mieszkańcom okolicy i stać się miejscem integrującym Mokotów (pikniki, spotkania, wydarzenia sportowe)

3. Zrewitalizowane boisko wypełni lukę w organizacji czasu wolnego dla dzieci w wieku szkolnym (starsza młodzież ma już szansę korzystania z boiska przy zespole szkół im. Reytana)

4. Rewitalizacja i otwarcie boiska po zakończeniu zajęć dydaktycznych umożliwi kontrolę nad korzystaniem z tego miejsca i zminimalizuje wandalizm oraz niekontrolowane przebywanie dzieci na tym terenie.

5. Projekt rewitalizacji zaowocuje zadowoleniem dużej części mieszkańców okolicy oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek SP 157. Poprawi również odbiór przestrzeni publicznej okolicy zamieniając zaniedbane boisko w nowoczesna przestrzeń.

6. Po konsultacjach z dyrektor szkoły jest wiadome że w budżecie szkoły brakuje środków finansowych na zrealizowanie powyższego przedsięwzięcia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Powierzchnia boisk, trybun i siłowni 1040 m2.

Koszt warstwy elastycznej poliuretanowej 100 zł/m2 - 104000 zł

Koszt warstwy czarnej 100 zł/m2 - 104000 zł

Koszt warstwy koloru (warstwa 2s) 100 zł/m2 - 104000 zł

Bramka w tulejach - 2875 zł szt. (potrzebne są 2 szt) - 5750 zł

Malowanie linii i lakierowanie powierzchni 17,25 zł/m2 - 17940 zł

Prace wykończeniowe 5750 zł

Koszt trybun, urządzeń do siłowni 125000 zł


Całkowity koszt projektu: 466 440,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Konserwacja i sprzątanie boiska - na dotychczasowych zasadach w ramach zarządu SP 157

2. Zatrudnienie 2 pracowników obsługujących boisko po zakończeniu zajęć szkolnych: 35h/tydz. x 4 tyg = 140 h x 12 m-cy = 1680 h rocznie

Minimalna stawka netto/roboczogodzina - 13 pln/h/ 25,55 pln "ubruttowione"

Łączny koszt wynagrodzenia Pracowników ubruttowionego rocznie - ok. 43000 pln/ koszty na 2017 rok/

3. Ubezpieczenie OC oraz mienia - ok. 5000 pln rocznie

4. Konserwacja - koszty energii elektrycznej, wody, detergentów, drobne naprawy i inne - ok. 3000 pln rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 51 000,00 zł

Załączniki

  • Plansza 1 pop.pdf
  • Plansza 2 pop.pdf
  • Plansza 3 pop.pdf