Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-05-05 12:05:05
Powrót do projektu

Nowoczesna toaleta publiczna w Parku Kombatantów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Celem projektu jest zakup automatycznej toalety w Parku Kombatantów oraz jej instalacja wraz z przyłączeniem niezbędnych mediów. Toaleta będzie w pełni automatyczna i wyposażona. Elewacja drewniana bądź drewnopodobna. Estetycznie pasująca do charakteru miejsca. Pozwoli na utrzymanie higieny wśród osób uczęszczających do Parku Kombatantów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.910577252507291040626168251
szerokość geograficzna: 52.20802191509542080931945799

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Teren Parku Kombatantów między placem zabaw dla dzieci a ulicą Łuki Wielkie.

Istotne informacje o lokalizacji

Toaleta będzie znajdować się na terenie Parku Kombatantów od strony ulicy Łuki Wielkie w sąsiedztwie placu zabaw.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Toaleta będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców. Aby dopomóc w utrzymaniu porządku, będzie zamykana w godzinach nocnych.

Wszystkie osoby korzystające z toalety zobowiązane są pozostawić ją w czystości oraz wykorzystywać ją zgodnie z przeznaczeniem.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup oraz zainstalowanie automatycznej toalety publicznej w Parku Kombatantów wraz z podłączeniem jej do niezbędnych mediów (wod-kan, prąd).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy dzielnicy Włochy chętnie uczęszczają do Parku Kombatantów, który jest jednym z najpiękniejszych parków w Warszawie. Służy on rekreacji na świeżym powietrzu oraz wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny oraz seniorów. Jednak w parku brakuje niezbędnej infrastruktury takiej, jak solidny szalet miejski o przyzwoitym standardzie higienicznym. W parku znajduje się jedynie toaleta wewnątrz pałacyku Koelichenów, gdzie mieści się biblioteka. Ze względu na funkcjonowanie biblioteki kłopotliwe staje się wykorzystywanie małej toalety na piętrze, gdzie trudno wjechać z wózkiem. W związku z tym zainstalowanie automatycznej oraz wygodnej dla matek i osób niepełnosprawnych toalety w okolicy placu zabaw dla dzieci wydaje się koniecznością.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Toaleta automatyczna, elewacja drewniana bądź drewnopodobna - cena budynku wraz z wyposażeniem 73,000 zl

Podłączenie mediów (wodkan, prąd) 11,500 zł

Serwis i czyszczenie rocznie / 6,000 zł

media 4,500 suma: 95,

wykonanie:

przyłączy (energetyczne i wodno-kanalizacyjne) – 22000 zł

projektu budowlano – wykonawczego – 13000 zł

Łączy koszt: 108.000 zł


Całkowity koszt projektu: 95 108 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszt sprzątania oraz serwisowania wraz z opłatą za media około 10500

Eksploatacja – 36 000


Całkowity koszt eksploatacji: 10 50036 000,00 zł

Załączniki

  • automatycznatoaletaparkkombatantowglosujmy.jpg