slacek - zmiany z 2017-02-01 22:48:01
Powrót do projektu

Świat pod lupą

status: Zgłoszony


Świat pod lupą, czyli warsztaty przyrodnicze. Skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej. Celem projektu jest modernizacja i podniesienie standardu pracowni przyrodniczej poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie przez 10 miesięcy. Dla dzieci pozaszkolnych (20 grup zorganizowanych – liczba dzieci w grupie 25) planowane są warsztaty – dwie godziny dla jednej grupy, terminy do uzgodnienia ze zgłoszonymi grupami. Do realizacji projektu planujemy 3 osoby prowadzące i 1 osobę koordynującą. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół i przedszkoli oraz poprzez stronę internetową szkoły oraz www.bielanypogodzinach.pl. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

W ramach projektu prowadzone będą cotygodniowe zajęcia dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, prowadzone będą także zajęcia otwarte dla dzieci z okolicznych przedszkoli. Celem projektu jest zaciekawienie dzieci światem przyrody i procesami w nim zachodzącymi. Szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania „dlaczego?”, „jaki jest?”, „co się stanie, gdy?”. Aby poznać przyrodę należy ją obserwować, dokonywać pomiarów, przeprowadzać doświadczenia przy pomocy odpowiedniego sprzętu i pomocy naukowych. Podstawową umiejętnością każdego człowieka jest korzystanie z różnych źródeł informacji. Uczniowie przy pomocy map, atlasów, kart, filmów i fotografii zdobędą wiele nowych informacji. Do właściwej relacji młodego człowieka z przyrodą potrzebna jest dobra znajomość własnego ciała, świata zwierząt i roślin. Najlepiej jest uczyć się mając eksponaty przed sobą – to też duży nacisk położony będzie na korzystanie z modeli narządów człowieka i szkieletu oraz plansz kluczy rozpoznania zwierząt i roślin oraz puzzli ułatwiających naukę map Polski, Europy i Świata. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia oraz ochrony przyrody, to kolejny cel, który realizowany będzie poprzez segregację odpadów i racjonalne wykorzystanie energii.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W pracowni odbywać się będą zajęcia w trybie pracy szkoły, warsztaty pozalekcyjne oraz organizowane będą pokazy dostępne dla zaproszonych gości (szczególnie dzieci z okolicznych przedszkoli). Ponadto na szkolnym Pikniku Rodzinnym zorganizowane będzie stanowisko, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w celu pokazania doświadczeń pod nadzorem nauczyciela.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Laptop o wysokiej rozdzielczości do monitora interaktywnego -3000

Monitor interaktywny 80” -35000

oprogramowanie do tablicy interaktywnej – pakiet fizyka- -500

Drukarka laserowa kolorowa A3 -5000

Wizualizer LUMENS DC125 -1300

Bezprzewodowa podstawka do wizualizera -750

"Stół demonstracyjny wg wymagań technicznych z 2l. butlą gazową

Wym. 210x600x950mm (zasilacz, palnik, wąż, butla, reduktor)" -3100

Podest wraz z mediami, pokryty tarketem , naroża zabezpieczone kątownikiem aluminiowym -1000

stół o wym 100x60x76 wykonany z płyty meblowej, szafka ze szufladą zamykana na klucz. Wersja pod komputer. -500

Szafa z witryną 1850x900x400. Górna część oszklona, wykonane z płyty meblowej 18mm, zamykana na zamek -2400

Szafka niska 1000x900x400. Zamykana -900

Zestaw pokazowy „Mechanika” magnetyczny -3000

Dynamometry z okrągłą tarczą 1N i 10N -400

Płyta grzejna 1500W -202

Zestaw do optyki (Duże elementy) -4000

Kompaktowa kuweta drgań ze stroboskopem -2600

Termometr mini -150

Igła magnetyczna 110mm /3 szt./- 200

Zestaw przyrządów kreślarskich M – magnetycznych - 341

Wózek Clever Carts -1041

Wskaźnik laserowy czerwony -110

Wskaźnik laserowy zielony -380

Stanowisko do doświadczeń z próżnią - 2800

Manometr z wężem przyłączeniowym - 350

Podkładka gumowa śr 230mm -50

Maszyna elektrostatyczna duża 40cm - 3400

„TEACHBOARD PLUS” Zestaw tablicowy do nauki praw elektrycznych -1250

Walec z opiłkami -69

Zasilacz regulowany12V/6A - 700

Zestaw do modelowania pól magnetycznych i efektów magnetodynamicznych -1000

Przyrząd do demonstracji reguły Lenza -48

Wirownica elektryczna 12V - 1369

Elementy do wirownicy 5 szt (syrena savarta, probówki do wirownicy, przyrząd obręczowy, prostopadłościan zwierciadlany, syrena seebeca) - 500

Generator funkcyjny z licznikiem - 3900

Wibrator elektromagnetyczny -700

Płyta rezonansowa koło, kwadrat -80

Płyta rezonansowa, kwadrat -70

Linka gumowa 2m -14

Pierścień -48

Wanienka do pokazu fal -986

Naczynie przelewowe -190

Zestaw doświadczalny „Słońce, ciepło, powietrze -1600

Zestaw doświadczalny „ Substancje na co dzień - 2200

Cylinder miarowy -30

Optyka geometryczna z 3 wiązkowym laserem dla ucznia - 980

Soczewka dwuwklęsła 150mm -270

Soczewka dwuwypukła 150mm -260

Zestaw optyczny z magicznym światłem/ 3 szt./ -1377

Elektrometr z puszką/ 3 szt./ -1200

prowadzenie zajęć 80 godz. x 50 zł = 4000 zł, koordynator 1500 zł -5500


Całkowity koszt projektu: 96 815,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki