Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 14:57:20
Powrót do projektu

Świat pod lupą

status: Zgłoszony


Świat pod lupą, czyli warsztaty przyrodnicze. Skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej. Celem projektu jest modernizacja i podniesienie standardu pracowni przyrodniczej poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9293735027313239293735027313
szerokość geograficzna: 52.2721360034484162721360034484

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej będą odbywać się dla uczniów ze zgłoszeń indywidualnych (dzieci ze szkół podstawowych z klas 4-7,grupa - 25 osób) odbywać się będą raz w tygodniu po 1 godzinie godz. 16.00 przez 10 miesięcy – 40 godzin. Dla dzieci pozaszkolnych przedszkolnych (20 grup zorganizowanych – liczba dzieci , 25 osób w grupie 25) planowane są warsztaty – dwie godziny dla jednej grupy – razem 40 godzin, terminy do uzgodnienia ze zgłoszonymi grupami. Do realizacji projektu planujemy 3 osoby prowadzące i 1 osobę koordynującą. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół i przedszkoli oraz poprzez stronę internetową szkoły oraz www.bielanypogodzinach.pl, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do podniesienia standardu zaplanowanych zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego. W ramach projektu prowadzone będą cotygodniowe zajęcia dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, prowadzone będą także zajęcia otwarte dla dzieci z okolicznych przedszkoli. Do realizacji projektu planujemy 3 osoby prowadzące i 1 osobę koordynującą. Celem projektu jest zaciekawienie dzieci światem przyrody i procesami w nim zachodzącymi. Szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania „dlaczego?”, „jaki jest?”, „co się stanie, gdy?”. Aby poznać przyrodę należy ją obserwować, dokonywać pomiarów, przeprowadzać doświadczenia przy pomocy odpowiedniego sprzętu i pomocy naukowych. Podstawową umiejętnością każdego człowieka jest korzystanie z różnych źródeł informacji. Uczniowie przy pomocy map, atlasów, kart, filmów i fotografii zdobędą wiele nowych informacji. Do właściwej relacji młodego człowieka z przyrodą potrzebna jest dobra znajomość własnego ciała, świata zwierząt i roślin. Najlepiej jest uczyć się mając eksponaty przed sobą – to też duży nacisk położony będzie na korzystanie z modeli narządów człowieka i szkieletu oraz plansz kluczy rozpoznania zwierząt i roślin oraz puzzli ułatwiających naukę map Polski, Europy i Świata. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącą Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia oraz ochrony przyrody, to kolejny cel, który realizowany będzie poprzez segregację naukę prawidłowej segregacji odpadów i racjonalne wykorzystanie energii. . Ponadto na szkolnym Pikniku Rodzinnym zorganizowane będzie stanowisko, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w celu pokazania doświadczeń pod nadzorem nauczyciela.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży otaczającym światem i zrozumienie zjawisk w nim zachodzących. Nauka poprzez doświadczenia ma przełamać niechęć młodych ludzi do obcowania z przedmiotami ścisłymi oraz przygotować do prawidłowych relacji ze światem przyrody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychLaptop o wysokiej rozdzielczości do monitora interaktywnego -3000 Monitor interaktywny 80” -35000 oprogramowanie do tablicy interaktywnej – pakiet fizyka- -500 Drukarka laserowa kolorowa A3 -5000 Wizualizer LUMENS DC125 -1300 Bezprzewodowa podstawka do wizualizera -750 "Stół demonstracyjny wg wymagań technicznych z 2l. butlą gazową Wym. 210x600x950mm (zasilacz, palnik, wąż, butla, reduktor)" -3100 Podest wraz z mediami, pokryty tarketem , naroża zabezpieczone kątownikiem aluminiowym -1000 stół o wym 100x60x76 wykonany z płyty meblowej, szafka ze szufladą zamykana na klucz. Wersja pod komputer. -500 Szafa z witryną 1850x900x400. Górna część oszklona, wykonane z płyty meblowej 18mm, zamykana na zamek -2400 Szafka niska 1000x900x400. Zamykana -900 Zestaw pokazowy „Mechanika” magnetyczny -3000 Dynamometry z okrągłą tarczą 1N i 10N -400 Płyta grzejna 1500W -202 Zestaw do optyki (Duże elementy) -4000 Kompaktowa kuweta drgań ze stroboskopem -2600 Termometr mini -150 Igła magnetyczna 110mm /3 szt./- 200 Zestaw przyrządów kreślarskich M – magnetycznych - 341 Wózek Clever Carts -1041 Wskaźnik laserowy czerwony -110 Wskaźnik laserowy zielony -380 Stanowisko do doświadczeń z próżnią - 2800 Manometr z wężem przyłączeniowym - 350 Podkładka gumowa śr 230mm -50 Maszyna elektrostatyczna duża 40cm - 3400 „TEACHBOARD PLUS” Zestaw tablicowy do nauki praw elektrycznych -1250 Walec z opiłkami -69 Zasilacz regulowany12V/6A - 700 Zestaw do modelowania pól magnetycznych i efektów magnetodynamicznych -1000 Przyrząd do demonstracji reguły Lenza -48 Wirownica elektryczna 12V - 1369 Elementy do wirownicy 5 szt (syrena savarta, probówki do wirownicy, przyrząd obręczowy, prostopadłościan zwierciadlany, syrena seebeca) - 500 Generator funkcyjny z licznikiem - 3900 Wibrator elektromagnetyczny -700 Płyta rezonansowa koło, kwadrat -80 Płyta rezonansowa, kwadrat -70 Linka gumowa 2m -14 Pierścień -48 Wanienka do pokazu fal -986 Naczynie przelewowe -190 Zestaw doświadczalny „Słońce, ciepło, powietrze -1600 Zestaw doświadczalny „ Substancje na co dzień - 2200 Cylinder miarowy -30 Optyka geometryczna z 3 wiązkowym laserem dla ucznia - 980 Soczewka dwuwklęsła 150mm -270 Soczewka dwuwypukła 150mm -260 Zestaw optyczny z magicznym światłem/ 3 szt./ -1377 Elektrometr z puszką/ 3 szt./ -1200 prowadzenie zajęć 80 godz. x 50 zł = 4000 zł, koordynator 1500 zł -5500

Kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 101 952,50

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys Swiat pod lupa.xls