slacek - zmiany z 2017-04-20 13:51:20
Powrót do projektu

Świat pod lupą

status: Zgłoszony


Świat pod lupą, czyli warsztaty przyrodnicze. Skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej. Celem projektu jest modernizacja i podniesienie standardu pracowni przyrodniczej poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9293735027313
szerokość geograficzna: 52.2721360034484

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty dla uczniów ze zgłoszeń indywidualnych (dzieci ze szkół podstawowych z klas 4-7,grupa - 25 osób) odbywać się będą raz w tygodniu po godz. 16.00 przez 10 miesięcy – 40 godzin. Dla dzieci przedszkolnych (20 grup zorganizowanych, 25 osób w grupie) planowane są warsztaty – dwie godziny dla jednej grupy – razem 40 godzin, terminy do uzgodnienia ze zgłoszonymi grupami. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół i przedszkoli oraz poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do podniesienia standardu zaplanowanych zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, prowadzone będą także zajęcia dla dzieci z przedszkoli. Do realizacji projektu planujemy 3 osoby prowadzące i 1 osobę koordynującą. Celem projektu jest zaciekawienie dzieci światem przyrody i procesami w nim zachodzącymi. Szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania „dlaczego?”, „jaki jest?”, „co się stanie, gdy?”. Aby poznać przyrodę należy ją obserwować, dokonywać pomiarów, przeprowadzać doświadczenia przy pomocy odpowiedniego sprzętu i pomocy naukowych. Podstawową umiejętnością każdego człowieka jest korzystanie z różnych źródeł informacji. Uczniowie przy pomocy filmów i fotografii zdobędą wiele nowych informacji. Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia oraz ochrony przyrody, to kolejny cel, który realizowany będzie poprzez naukę prawidłowej segregacji odpadów i racjonalne wykorzystanie energii. Ponadto na szkolnym Pikniku Rodzinnym zorganizowane będzie stanowisko, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w celu pokazania doświadczeń pod nadzorem nauczyciela.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży otaczającym światem i zrozumienie zjawisk w nim zachodzących. Nauka poprzez doświadczenia ma przełamać niechęć młodych ludzi do obcowania z przedmiotami ścisłymi oraz przygotować do prawidłowych relacji ze światem przyrody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKosztorys w załączniku

1. Koordynator wynagrodzenie - 25 godzin x 65zł/godz. - 1 625,00 zł

2. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia 80 godzin x 65zł/godz. - 5 200,00 zł

Pochodne od wynagordzenia - 1 312,00 zł

3. Pomoce dydaktyczne (szczegóły w załączniku) - 91 316,00 zł

4. Reklama - zakup papieru, toneru, wydruk plakatów - 800,00 zł

5. Zakup środków czystości - 800,00 zł

6. Opłata za media - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 101 952953,50 00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys Swiat pod lupa.xls