tskubij - zmiany z 2017-04-19 10:35:19
Powrót do projektu
Nowe place

Nowy plac zabaw dla Szmulowizny i Starej Pragi - Kępna/Wrzesińska

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt obejmuje budowę dwóch nowych placów nowego placu zabaw dla dzieci na Szmulowiźnie oraz Starej Pradze. Plac zabaw na Szmulowiźnie zlokalizowany będzie na terenie ograniczonym ulicami Folwarczną, Wołomińską, Siedlecką i Łochowską. Plac zabaw na Starej Pradze zlokalizowany będzie na działce położonej obok budynku przy ul. Jagiellońskiej 1u zbiegu ulic Kępna i Wrzesińska (nr dz. 14; obręb 4-15-06).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.038861274719240388612747192
szerokość geograficzna: 52.248339793252282483397932523

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Plac zabaw na Szmulowiźnie - teren ograniczony ulicami Folwarczną, Wołomińską, Siedlecką i Łochowską Plac zabaw na Starej Pradze - działka na ulicy Jagiellońskiej o nr 62/2 14 w obrębie 41506

Istotne informacje o lokalizacjiPlac zabaw na Szmulowiźnie zlokalizowany będzie na terenie ograniczonym ulicami Folwarczną, Wołomińską, Siedlecką i Łochowską. Plac zabaw na Starej Pradze zlokalizowany będzie na działce położonej obok budynku przy ul. Jagiellońskiej 1nr 14; obręb 4-15-06 położonej u zbiegu ulic Kępna i Wrzesińska.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówPlace

Plac zabaw będą będzie ogólnodostępne bez ograniczeń czasowych dla wszystkich mieszkańców. Przewiduje się zakaz wprowadzania zwierząt z uwagi na zastosowanie podłoża z piasku. Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw zostaną określone w regulaminie.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje budowę dwóch nowych placów zabaw placu zbaw dla dzieci o powierzchni 400 600 m2 każdy . Plac zabaw na Szmulowiźnie zlokalizowany będzie na terenie ograniczonym ulicami Folwarczną, Wołomińską, Siedlecką i Łochowską. Plac zabaw na Starej Pradze zlokalizowany będzie na działce położonej obok budynku przy ul. Jagiellońskiej 1u zbiegu ulic Kępna i Wrzesińska. Zakres projektu dla każdego z placów placu zabaw obejmuje wykonanie podbudowy i nawierzchni z piasku, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia terenu, zakup oraz instalację ławek (6 sztuk), tablicy informacyjnej (1 sztuka) oraz koszy na śmieci (2 sztuki), zakup oraz instalację urządzeń do zabawy dla dzieci. Jako urządzenia do zabawy dla każdego z placów zabaw przewidziane są: drewniany zestaw wieżowy (1 sztuka), huśtawki drewniane (2 sztuki), huśtawka wagowa (1 sztuka), huśtawka typu bocianie gniazdo (1 sztuka), piramida linowa (1 sztuka), piaskownica (1 sztuka), karuzela tarczowa (1 sztuka), bujaki (2 sztuki).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej na Szmulowiźnie i Starej Pradze istnieje niewielka liczba placów zabaw dla dzieci. Część z nich jest ogólnodostępna, pozostałe znajdują się na zamkniętych terenach przy placówkach przedszkolnych. Umiejscowienie placów placu zabaw w proponowanych lokalizacjach proponowanej lokalizacji (znajdujących znajdującego się w sąsiedztwie licznych osiedli i budynków wielorodzinnych) znacząco ułatwi najmłodszym mieszkańcom dzielnicy dostęp do wygodnego i bezpiecznego terenu zabaw oraz wpłynie na poprawę jakości życia rodzin z dziećmi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Plac zabaw na Szmulowiźnie: Przygotowanie dokumentacji projektowej: 20000zł Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie placu zabaw: 60000 zł Wykonanie ogrodzenia terenu - ogrodzenie systemowe o wysokości 1 m wraz z furtką i bramą eksploatacyjną: 80 m X 200 zł = 16000 zł Wykonanie oświetlenia terenu: 50000 zł Wykonanie nawierzchni z piasku z atestem PZH o grubości 30 cm: 400 m2 X 85 zł = 34000 zł Zakup i instalacja 6 ławek (6 x 1200 zł), dwóch koszy na śmieci (2 x 750 zł), tablicy z regulaminem (800zł): 9500 zł Zakup i instalacja urządzeń do zabawy dla dzieci: 2 huśtawki drewniane (2 X 3500 zł), huśtawka typu bocianie gniazdo (5000 zł), huśtawka wagowa (1400 zł), zestaw wieżowy (25000 zł), piramida linowa (9400 zł), piaskownica (2000 zł), karuzela tarczowa (4000 zł), 2 bujaki (2 X 1300 zł): 56400 zł Plac zabaw na Starej Pradze: Przygotowanie dokumentacji projektowej: 20000zł Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie placu zabaw: 60000 zł Wykonanie ogrodzenia terenu - ogrodzenie systemowe o wysokości 1 m wraz z furtką i bramą eksploatacyjną: 80 m X 200 zł = 16000 zł Wykonanie oświetlenia terenu: 50000 zł Wykonanie nawierzchni z piasku z atestem PZH o grubości 30 cm: 400 m2 X 85 zł = 34000 zł Zakup i instalacja 6 ławek (6 x 1200 zł), dwóch koszy na śmieci (2 x 750 zł), tablicy z regulaminem (800zł): 9500 zł Zakup i instalacja urządzeń do zabawy dla dzieci: 2 huśtawki drewniane (2 X 3500 zł), huśtawka typu bocianie gniazdo (5000 zł), huśtawka wagowa (1400 zł), zestaw wieżowy (25000 zł), piramida linowa (9400 zł), piaskownica (2000 zł), karuzela tarczowa (4000 zł), 2 bujaki (2 X 1300 zł): 56400 złstarej Pradze:

1. projekt - 20.000 zł.

2. Huśtawka podwójna 2 szt. - 10.000 zł.

3. Huśtawka bocianie gniazdo 1 szt. - 6.000 zł.

4. Huśtawka wagowa 2 szt. - 50.000 zł.

5. Bujak 2 szt. - 3.600 zł.

6. Karuzela 1 szt. - 5.000 zł.

7. Piaskownica 1 szt. - 5.000 zł.

9. Zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią i tablicą do rysowania 1 szt. - 30.000 zł.

10. Piramida linowa 1 szt. - 10.000 zł.

11. Pole piaskowe plus podbudowa (600 m.kw.) - 120.000 zł.

12. Ogrodzenie z furtką (150 mb.)- 30.000 zł.

13. Oświetlenie 5 szt. - 50.000 zł.

14. Tablica regulaminowa 1 szt. - 1.000 zł.

15. Ławki 6 szt. - 7.200 zł.

16. Kosze na śmieci 2 szt. - 1.200 zł.

17. Tabliczka informacja o Budżecie Partycypacyjnym 1 szt. - 1.000 zł.

RAZEM: 350.000 zł.
Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji obejmują: okresową wymianę piasku, koszty napraw i konserwacji urządzeń placu zabaw, oświetlenie terenu,


Całkowity koszt eksploatacji: 50 000,00 zł

Załączniki