Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 14:14:21
Powrót do projektu

Czas na kwas. Warsztaty chemiczne

status: Zgłoszony


Czas na kwas, czyli warsztaty chemiczne. Celem projektu jest modernizacja i podniesienie standardu pracowni chemicznej poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9293735027313239293735027313
szerokość geograficzna: 52.2721360034484162721360034484

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej będą odbywać się dla uczestników ze zgłoszeń indywidualnych (ze szkół podstawowych klasy 4-7, 25 osób w grupie) odbywać się będą raz w tygodniu po 1 godzinie 16.00 przez 10 miesięcy – razem 40 godzin. Dla dzieci pozaszkolnych grup zorganizowanych ze szkół podstawowych (20 grup zorganizowanych – liczba dzieci w grupie 25) planowane są , dzieci z klas 3-6 , grupy 25 osób) planowane warsztaty – dwie godziny dla jednej grupyjedna grupa – razem 40 godzin, terminy do uzgodnienia ze zgłoszonymi grupami. Do realizacji projektu planujemy 1 osobę prowadzącą. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół oraz poprzez stronę internetową szkoły oraz www.bielanypogodzinach.pl, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie) niezbędnego do podniesienia standardu zaplanowanych warsztatów chemicznych z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego. Celem warsztatów chemicznych "Czas na kwas" jest przybliżenie i zaciekawienie dzieci i młodzieży chemią. Przełamanie niechęci i wrażenia nieprzystępności zagadnień związanych z chemią poprzez wykonywanie doświadczeń, często bardzo spektakularnych i przyciągających uwagę. Poprzez doświadczenia dzieci uczą się najefektywniej, poznając świat wszystkimi zmysłami. Celem warsztatów "Czas na Kwas" jest pokazanie, że chemia jest nauką zajmującą i pasjonującą. Podczas warsztatów dzieci i młodzież będą mogli sami wykonywać doświadczenia. . Ponadto na szkolnym pikniku rodzinnym Pikniku Rodzinnym zorganizowane będzie stanowisko, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w celu pokazania doświadczeń pod nadzorem nauczyciela. Do realizacji projektu planuje się 1 osobę prowadzącą z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 1 koordynatora projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest przełamanie niechęci dzieci i młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych oraz rozwinięcie postawy badawczej. Poszerzenie zasobu informacji na temat praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym oraz rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychstół demonstracyjny z zasilaczem -4 054 zł zestaw małej chemii 20 szt -160 zł =3 200 zł chemiczne memory 10 szt -116,85 zł 1 =168,50 zł zestaw do elektrochemii -1 045,50 zł urządzenie wielofunkcyjne(drukarka/skaner/ksero) -5 000 zł statyw demonstracyjny 2 szt -319,80 zł= 639,60 zł czasza grzejna -199,00 zł statyw do suszenia probówek 2 szt- 30 zł= 60,00 zł statyw do probówek 30 szt- 35 zł =1 050,00 zł nożyczki laboratoryjne 2 szt -25 zł= 50,00 zł pęseta zagięta - 29,52 zł pęseta ostra - 25,83 zł podnośnik laboratoryjny - 159 zł trójnóg 2 szt -37,00 zł =74 zł korki silikonowe 15 szt- 1,50 - 11 zł= 50 zł kolba próżniowa poj. 250 cm3 -3 szt- 13,00 zł =39 zł kolba próżniowa poj. 50 cm3 -3 szt -15,00 zł =45 zł kolba próżniowa poj. 1000 cm3 -3 szt- 20,00 zł= 60 zł krystalizator poj. 2600 cm3- 2 szt -144 zł= 288 zł probówka - zestaw 100szt - 150,00 zł papierek wskażnikowy 3 szt- 22,00 zł= 66 zł dichromian amonu 200 g - 94 zł alkohol etylowy 500 ml - 86,10 zł brom 100 ml - 22,14 zł chlorek zelaza (III) 500 g - 61,50 zł chlorek niklu (II) 250 g - 59,04 zł tlenek chromu (III) 250 g - 54,12 zł gliceryna 500 ml - 135,30 zł tlenek glinu 500 g - 123 zł azotan (v) kobaltu 250 g - 123 zł chlorek niklu (II) 250 g - 18 zł kwas masłowy 200 ml - 86,10 zł kwas solny 35 - 38% 1000 ml - 41,82 zł nadmanganian potasu cz. 500 g - 61,50 zł węglan sodu 500 g - 71,34 zł azotan (V) srebra 100 g 430,50 zł 430,50 zł węgiel aktywny cz.d.a. 250 g 34,44 zł 34,44 zł fartuch ochronny 30 szt 97 zł 2 910,00 zł rękawiczki lateksowe - zestaw 100 szt 5 szt 16 zł 80,00 zł wizualizer myBoard DOC-500AF 1 szt 1 290,27 zł 1 290,27 zł oprogramowanie EduROM 1 szt 186,00 zł 186 zł oprogramowanie EduROM część 1,2,3 330,00 zł 990 zł laptop 1 szt 2 500 zł 2 500 zł monitor interaktywny 80'' 1 szt 35 000,00 zł 35000 prowadzenie zajęć 80 godz. x 50 zł = 4000

kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 72 548,62

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki