Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:33:21
Powrót do projektu

Czas na kwas. Warsztaty chemiczne

status: Zgłoszony


Czas na kwas, czyli warsztaty chemiczne. Celem projektu jest modernizacja i podniesienie standardu pracowni chemicznej poprzez zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne służące do realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9293735027313
szerokość geograficzna: 52.2721360034484

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty dla uczestników ze zgłoszeń indywidualnych (ze szkół podstawowych klasy 4-7, 25 osób w grupie) odbywać się będą raz w tygodniu po godzinie 16.00 przez 10 miesięcy – razem 40 godzin. Dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych (20 grup, dzieci z klas 3-6 , grupy 25 osób) planowane warsztaty – dwie godziny jedna grupa – razem 40 godzin, terminy do uzgodnienia ze zgłoszonymi grupami. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół oraz poprzez stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany oraz profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia (szczegółowy spis znajduje się w kosztorysie) niezbędnego do podniesienia standardu zaplanowanych warsztatów chemicznych z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego. Celem warsztatów chemicznych "Czas na kwas" jest przybliżenie i zaciekawienie dzieci i młodzieży chemią. Przełamanie niechęci i wrażenia nieprzystępności zagadnień związanych z chemią poprzez wykonywanie doświadczeń, często bardzo spektakularnych i przyciągających uwagę. Poprzez doświadczenia dzieci uczą się najefektywniej, poznając świat wszystkimi zmysłami. Celem warsztatów "Czas na Kwas" jest pokazanie, że chemia jest nauką zajmującą i pasjonującą. Podczas warsztatów dzieci i młodzież będą mogli sami wykonywać doświadczenia. Ponadto na szkolnym Pikniku Rodzinnym zorganizowane będzie stanowisko, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w celu pokazania doświadczeń pod nadzorem nauczyciela. Do realizacji projektu planuje się 1 osobę prowadzącą z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 1 koordynatora projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest przełamanie niechęci dzieci i młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych oraz rozwinięcie postawy badawczej. Poszerzenie zasobu informacji na temat praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym oraz rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 72 548,62 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_Czas_na_kwas.xls