Białołęcki Ośrodek Sportu - zmiany z 2017-04-13 10:26:13
Powrót do projektu

Tunel do ćwiczeń baseballu

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt obejmuje budowę tunelu do ćwiczeń baseballu.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Picassa, numer obrębu 40308

Istotne informacje o lokalizacji

Park Picassa, nr działki 58, przy boisku SYRENKA V.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • rekreacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każdy z mieszkańców będzie mógł korzystać z obiektu bezpłatnie w godzinach otwarcia obiektu SYRENKA V (od 6.00 do 22.00).


Pełny opis projektu

Projekt obejmuję budowę tunelu do gry w baseball, z utwardzoną przepuszczalną nawierzchnią wraz z obrzeżami o wymiarach:

3 metry (szerokość) x 3 metry (wysokość) x 10-12 metrów (długość):

- projekt wykonawczy (rysunki);

- podbudowa z tłucznia kamiennego;

- obrzeża betonowe;

- 8 szt fundamenty (z możliwością zamontowania ram w tulejach)

- 4 szt rama stalowa

- cięgna z liny stalowej

- nawierzchnia - sztuczna trawa;

- siatka z materiału polipropylenowego bezwęzłowej o oczkach 2x2 cm i grubości linki ok.2mm.W przypadku, gdy pozostanie rezerwa finansowa zostanie zakupiony ekran w kształcie litery L (tzw. L-SCREEN) za 1400 złotych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1) Popularyzacja baseballu.

2) Możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

3) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Cały KOSZT 40000 złotych


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • tunel.jpg