Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 20:34:20
Powrót do projektu

Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów

status: Zgłoszony


Specjalistyczne rozwiązania, które poprawią stan drzew i przedłużą im życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Saska Kępa

Istotne informacje o lokalizacji

Cały obszar Saskiej Kępy. Drzewa na terenach będących w zarządzie władz samorządowych i podległych im jednostek.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt posłuży wszystkim mieszkańcom Warszawy, nie tylko Saskiej Kępy. Ludzie licznie przyjeżdżają tu na spacery, szukając wytchnienia od zgiełku miasta wśród zieleni. Mieszkańcom i przyjezdnym zależy, aby było tu zielono, żeby rosły tu stare drzewa, ale żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań dla ochrony drzew, zieleń Saskiej Kępy będzie lepiej chroniona, zdrowsza i bezpieczniejsza. Typowanie drzew do specjalistycznych zabiegów będzie się odbywało nie tylko z udziałem urzędników i dendrologów, ale też mieszkańców i organizacji ekologicznych działających na terenie dzielnicy.


Pełny opis projektu

Zostaną zastosowane specjalistyczne rozwiązania, które poprawią stan drzew na Saskiej Kępie i przedłużą im życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie. Rozwiązania te to: założenie wiązań elastycznych na 30 drzew; wymiana wierzchniej warstwy gleby wokół drzewa + wykonanie otworów napowietrzających system korzeniowy dla 90 drzew; mikoryzy dla ok. 200 drzew. Przed zastosowaniem ww. rozwiązań powstanie specjalistyczne opracowanie dendrologiczne przedstawiające drzewa wybrane do ww. zabiegów, wraz z podaniem, które zabiegi są konieczne dla których drzew i specyfikacją dotyczącą szczegółów przeprowadzenia zabiegów. Opracowanie to wykona dendrolog związany z renomowaną placówką naukową, zajmujący się naukowo nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi stan drzew w miastach i mający w tej dziedzinie doświadczenie i dokonania. Typowanie drzew do specjalistycznych zabiegów będzie się odbywało nie tylko z udziałem urzędników i dendrologów, ale też mieszkańców i organizacji ekologicznych działających na terenie dzielnicy. Mieszkańcy i organizacje zostaną powiadomione przez urząd dzielnicy o możliwości zgłaszania drzew do ww. zabiegów poprawiających ich żywotność.

Dopełnieniem projektu będą dwa spotkania edukacyjne z dendrologiem dla mieszkańców i urzędników: 1 w terenie i 1 w postaci spotkania dyskusyjnego ze specjalistami (np. Prom Kultury lub Urząd Dzielnicy).

Opracowanie dendrologiczne, które będzie umieszczone w Internecie, i spotkania z dendrologiem będą dostępne dla zainteresowanych ochroną drzew mieszkańców Warszawy oraz dla urzędników. Na spotkaniach mieszkańców i urzędników z dendrologami omówione zostaną założenia projektu oraz podstawy oceny i metody ochrony i popranej pielęgnacji drzew. Dzięki spotkaniom ze specjalistami mieszkańcy i urzędnicy uczestnicy dowiedzą się jak oceniać drzewa i chronić je. Zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. usunąć, bo może powodować zagrożenie dla ludzi. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników uczestników projektu będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących ochrony drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zieleń jest wizytówką Saskiej Kępy. Stare drzewa to jej największe piękno. Niestety są zaniedbane, zamiast specjalistycznych zabiegów stosowane są wobec nich najczęściej duże cięcia gałęzi lub wycinki, co generuje konflikty między mieszkańcami chcącymi chronić drzewa a urzędnikami oskarżanymi przez nich o dewastowanie drzew. Podłoże pod wieloma drzewami jest udeptane, źle napowietrzone, system korzeniowy poddany dużemu stresowi, przez co drzewa są w złej kondycji. Drzewa takie, z poobcinanymi gałęziami, schną, stają się bardziej kruche i mniej bezpieczne dla przechodniów. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań poprawiających stan drzew. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych a drzewa będą bezpieczniejsze dla przechodniów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Założenie wiązań elastycznych na 30 31 drzew - 36 000zł (30x 31x 1200 drzewo)

2.Wymiana wierzchniej warstwy gleby wokół drzewa + wykonanie otworów napowietrzających system korzeniowy dla 90 drzew - 45000 (90x 500 drzewo)

3. Mikoryzy - 13000 zł dla ok. 200 drzew (od 50 do 500 za drzewo, w zależności od wielkości)

4. Dwa spotkania z dendrologiem dla mieszkańców i urzędników: 1 w terenie i 1 w postaci spotkania dyskusyjnego ze specjalistami (np. Prom Kultury lub Urząd Dzielnicy) - 2 1 000 zł

5. Specjalistyczne opracowanie dendrologiczne przedstawiające drzewa wybrane do ww. zabiegów, wraz z podaniem, które zabiegi są konieczne dla których drzew i specyfikacją dotyczącą szczegółów przeprowadzenia zabiegów - 2500 2300razem koszt 98 500 zł


Całkowity koszt projektu: 98 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki