slacek - zmiany z 2017-04-20 17:06:20
Powrót do projektu

Spotkania z muzyką dla dzieci

status: Zgłoszony


Koncerty i opery edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Prezentacja muzyki twórców polskich, europejskich i z innych kontynentów. Przekazanie wiedzy o formach muzycznych, historii muzyki, biografii kompozytorów, informacje o budowie i tajnikach gry na różnych instrumentach.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.942462682724
szerokość geograficzna: 52.2906752526787

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Szegedyńska 9a

Istotne informacje o lokalizacji

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany do dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zamieszkałych na terenie z terenu m.st. Warszawy (z opiekunami). Zajęcia odbywają się w budynku Bielańskiego dwa razy na kwartał tj. 8 dni x 2 koncerty np. sobota godz. 10.30 oraz 12.00, w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9 a, Warszawa. Limit miejsc: do 200 dzieci w grupie, do 4 grup na kwartałna jednym koncercie. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone wraz z terminami przez realizatora projektu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany, BCEK oraz stronie Facebook.


Pełny opis projektu

Prezentacja muzyki twórców polskich, europejskich i z innych kontynentów: teatr muzyczny z operetką i musicalem, muzyka rozrywkowa, jazz. Przekazanie wiedzy o formach muzycznych, historii muzyki, biografii kompozytorów, informacje o budowie i tajnikach gry na różnych instrumentach.

Dwa spektakle jednego dnia (grupy po 200 osób) - raz na kwartałPrezentacja słynnych oper w wersji animowanej, np.:

„Czarodziejski flet“ Wolfgang Amadeusz Mozart

„Cyrulik Sewilski“ Gioaccino Rossini

„Carmen“ Georges Bizet

Krótkie popisy śpiewaków operowych, konkursy muzyczne.

Dwa spektakle jednego dnia (grupy po 200 osób) - raz na kwartał


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprzez poznawanie sztuki muzycznej wzbogacamy i uzupełniamy edukację szkolną, rozwijamy zainteresowania oraz aktywność dzieci w obszarze kultury i sztuki wysokiej, pozwalamy by muzyka poszerzała wyobraźnię i wrażliwość.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych2 grupy koncertów (dla dzieci młodszych i starszych) x 4 kwartały = 8 x 500 zł = 4 000,00 zł 2 grupy opery (dla dzieci młodszych i starszych) x 4 kwartały = 4 x 5.000 zł = 20 000,00 zł Koszty eksploatacji sal, w tym sprzątania: 8 x 1.000 zł = 8 000,00 zł Koordynator: 8 x 700 zł = 5 600

- 16 koncertów x 3 000,00 zł = 48 000,00 zł, '

- Wynagrodzenie koordynatora 96 godzin x 65 zł/h +19% = 7 426,00 zł,

- Środki na promocję - 800,00 zł

- Środki czystości - 800,00 zł

- Opłata za media - 1 000,00 złZadania, czas pracy koordynatora 96h:

- przygotowanie projektu (wyłonienie wykonawców, promocja, przygotowanie umów i innej niezbędnej dokumentacji) - 32 h

- obsługa projektu (promocja, rekrutacja, nadzór nad przebiegiem koncertów) - 32h

- rozliczenie projektu - 32hCałkowity koszt projektu 58 026,00 zł


Całkowity koszt projektu: 37 60058 026,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki