Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:39:09
Powrót do projektu

Piesuary na Oleandrów

status: Zgłoszony


Pi(e)suary czyli psie toalety na Skwerze Oleandrów mają pełnić rolę zarówno użytkową, jak i edukacyjną. Oznaczone tabliczką z dużym napisem "Pi(e)suar" i wyposażone w plastikowy kosz na psie nieczystości będą przypominać właścicielom o obowiązku posprzątania sprzątania po swoim pupilu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0191202163696
szerokość geograficzna: 52.2160874299461

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Skwer Oleandrów

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer Oleandrów jest ogólnie dostępny dla każdego.


Pełny opis projektu

Zainstalowanie 4 sztuk pi(e)suarów czyli psich toalet na Skwerze Oleandrów ma na celu sprawdzenie skuteczności tego rozwiązania - czy przypadną one do gustu zarówno psom, jak i ich właścicielom. Aby piesuary się przyjęły, potrzebny jest przede wszystkim pozytywny odzew właścicieli czworonogów. To oni powinno dbać o to, aby ich psy załatwiały się w miejscach do tego wyznaczonych. Urządzenia zostaną ustawione w miejscach dobrze widocznych, oznaczone tabliczką z dużym napisem Pi(e)suar i wyposażone w plastikowy kosz na psie nieczystości oraz podajnik na torebki na psie odchody. Będą przypominać właścicielom o obowiązku posprzątania po swoim pupilu. Pełnić będą zarówno funkcję zarówno użytkową, jak i edukacyjną. Piesuary zostały skonstruowane tak, aby dzięki substancjom zapachowym niewyczuwalnym dla człowieka, a przyciągającym dla zwierząt, zachęcały psy do załatwiania się w tym miejscu. Nie wymagają one specjalnej obsługi, a deszcz i wiatr skutecznie usuwają z nich wszelkie zabrudzenia. Specjalna konstrukcja piesuaru sprawia, że pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, jak ulewne deszcze, silne wiatry, czy śnieg, urządzenie stale emituje przyciągający psy feromon. Psie toalety montowane są na drenowanym podłożu, dzięki czemu nadmiar ściekającego moczu spływa do głębszych warstw ziemi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niestety nie ma powszechnego obyczaju sprzątania nieczystości po swoich psach wyprowadzanych na spacer. Piesuary obok funkcji użytkowych mają pełnić przede wszystkim rolę edukacyjną wobec właścicieli psów. Zamocowane na nich tabliczki z dużym napisem Pi(e)suar i plastikowe kosze na psie nieczystości oraz podajnik na torebki na psie odchody, będą przypominać właścicielom o obowiązku posprzątania po swoim czworonogu. Proponujemy doposażenie piesuarów w tabliczki z nstp. apelem: „Właścicielu przyprowadź swojego psa do pi(e)suaru. Oszczędź okoliczną zieleń, ściany budynków, ogrodzenia”

http://www.dogproduction.eu/pl/home-pl/item/96-piesuar-betonowy-zestaw-dunaj


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Piesuar miejski, betonowy wyposażony w tabliczkę informacyjną zawieszoną na metalowym drążku wychodzącym z korpusu i wyposażony w plastikowy kosz na psie nieczystości, podajnik na torebki na psie odchody - ok. 2.400,00 zł

Koszt 4 piesuarów - 8.800,00 zł

Montażu tabliczek informacyjnych BP


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczne koszty opróżniana 4 koszy z psimi nieczystościami, uzupełnianie podajników w torebki na psie odchody oraz sprzątania: 2500,00


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki

  • Piesuar miejski betonowy.jpg
  • Piesuar-tabliczka.JPG
  • Piesuary w Warszawie.JPG
  • Piesuary w Lublinie.JPG