Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 20:10:21
Powrót do projektu

Zielone skwery Pragi 3

status: Zgłoszony


Projekt jest kontynuacją zwycięskich projektów zielonych z 2 i 3 edycji BP i przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kawęczyńskiej/Objazdowej, Kijowskiej i FloriańskiejMarcinkowskiego/Jagiellońskiej.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Kawęczyńska/Objazdowa - działka nr 28, obr. 41406

Kijowska - działka nr 41/144/1, obr. 41407 Floriańska

Marcinkowskiego/Jagiellońska - działka działki nr 66/347/3 i 47/4, obr. 41504 41506

Istotne informacje o lokalizacji

Działki miejskie


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny całodobowo dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ


Pełny opis projektu

Projekt „Zielone skwery Pragi 3” przewiduje: stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kawęczyńskiej/Objazdowej, Kijowskiej i Floriańskiej.

Istniejące i planowane do utworzenia skwery znajdują się na działkach miejskich.

Skwer na ul. Kawęczyńskiej/Objazdowej zostanie wydzielony z terenu szkoły i przyłączony do skweru im. M. i M. Radziwiłłów (poprzez rozbiórkę ogrodzenia oraz budowę alejek parkowych i oświetlenia).Na ul. Kijowskiej powstanie skwer tuż przy Dworcu Wschodnim.Na ul. Floriańskiej Marcinkowskiego/Jagiellońskiej zostaną wykonane uzupełnienia nasadzenia na pustej zielonej działce między istniejącymi budynkami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu). Stworzenie części skwerów posłuży lepszemu zagospodarowaniu pustych od wielu lat działek miejskich .


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Skwer Objazdowa/Kawęczyńska:

- rozbiórka ogrodzenia betonowo-stalowego od strony skweru M. i M. Radziwiłłów, ul. Kawęczyńskiej i Objazdowej (do bramy) - 20 oraz budowa nowego, na wysokości kortu tenisowego 50 000 zł

- nasadzenia żywopłotów jednorzędowych od strony ul. Kawęczyńskiej i Objazdowej - 100 mb - 23 000 zł - 4 latarnie wraz z zasilaniem - 28 000 zł

- 4 ławki parkowe z oparciem - 4 800 zł

- 100 m kw alejki parkowej - 9 000 zł

- projekt budowlany - 5 000 złKijowska

- nasadzenia drzew o obw. 18-22 cm wraz z 3-letnią pielęgnacją - 15 drzew x 2 500 zł = 37 500 zł

- ławki z oparciem (6 szt.) do montażu w "zatokach" chodnikowych - 7 200 zł

- kosze na śmieci (betonowe 70 l) - 6 szt. - 4 200 zł

- projekt budowlany - 2 500 zł Floriańska - nasadzenia drzew o obw. 18-22 cm wraz z 3-letnią pielęgnacją - 7 drzew x 2 500 zł = 17 500 złMarcinkowskiego/Jagiellońska

- 4 latarnie wraz z zasilaniem - 28 000 zł

- ławki z oparciem (3 szt.) - 3 600 zł (wraz z montażem)

- kosze na śmieci (betonowe 70 l) - 3 szt. - 2 100 zł

- projekt budowlany - 2 500 zł


Całkowity koszt projektu: 161 200184 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania - 3000 zł

Koszty dostarczania energii elektrycznej - 200 zł x 12 miesięcy = 2400 zł

Roczna pielęgnacja drzew - 3000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 8 400,00 zł

Załączniki