Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-03-29 09:39:29
Powrót do projektu

Bitumiczna nawierzchnia na poboczu ul. Borowieckiej

status: Zgłoszony


Bitumiczna nawierzchnia na poboczu ul. Borowieckiej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1560094356536871560094356537
szerokość geograficzna: 52.181510787118591815107871186

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Północna strona ul. Borowieckiej na odcinku od rowu Miedzeszyńskiego do wysokości Dz. Nr 190/8; na działkach: 184, obr. 3-13-53, 158, obr. 3-13-54

Istotne informacje o lokalizacji

Północna strona ul. Borowieckiej na odcinku od rowu Miedzeszyńskiego do wysokości dz. nr 190/8; na działkach: 184, obr. 3-13-53, 158, obr. 3-13-54


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Utwardzone pobocze poprzez nałożenie bitumicznej nawierzchni ma być dostępne dla wszystkich pieszych i rowerzystów poruszających się ul. Borowiecką. Zjazdy z ul. Borowieckiej dostępne mają być dla wszystkich pojazdów dojeżdżających do budynków zlokalizowanych przy bocznych ogałęzieniach ul. Borowieckiej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie bitumicznej nawierzchni na istniejącym, wykonanym z kruszywa poboczu i na zjazdach, na północnej stronie ul. Borowieckiej na odcinku od Rowu Miedzeszyńskiego do wysokości dz. nr 190/8 obr. 313-54, na działkach: 184, obr. 3-13-53, 158, obr. 3-13-54. Szerokość nawierzchni bitumicznej – 1,2 m lub mniej na odcinkach, gdzie granica działek będących we władaniu miasta leży bliżej krawędzi jezdni. Zjazdy wyłożone nawierzchnią do granicy działek prywatnych.

Kolejną częścią projektu są znaki poziome i pionowe. Znaki poziome w formie białej ciągłej linii oraz przerywanej w miejscu zjazdów, odgraniczającej pas jezdny od pobocza. Znaki pionowe - znaki zakazu zatrzymywania się i postoju dotyczące wykonanego odcinka pobocza.

Ostatnim etapem projektu jest montaż 3 słupków przy istniejących garbach, uniemożliwiających omijanie garbów przez samochody i wjeżdżanie na pobocze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Utwardzenie pobocza umożliwić ma bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom, ułatwić sprzątanie liści służbom porządkowym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- geodezyjne wytyczenie

- wykonanie organizacji ruchu

- nałożenie nawierzchni bitumicznej

- montaż słupków przy garbach

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Koszt 35 000 42 100,00


Całkowity koszt projektu: 35 00042 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki