Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-04 14:50:04
Powrót do projektu

Magiczne Spotkania z Kulturą

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje 12 weekendowych spotkań, z wydarzeniami kulturalnymi dla dzieci; teatrzyki, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne itp., w okresie od czerwca do września i ma na celu integrację społeczności lokalnej a przede wszystkim rodzin z dziećmi, wokół kultury.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Park Magiczny (rejon ulic Skarbka z Gór i Jesiennych Liści) oraz Bociani Zakątek – plac zabaw przy ulicy Ruskowy Bród.

Istotne informacje o lokalizacji

Obie lokalizacje to miejsca chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi, miejsca niedzielnych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przewiduje 12 bezpłatnych plenerowych występów artystycznych w okresie letnim (czerwiec-wrzesień) odbywających się o stałych godzinach i w ustalonych, stałych miejscach (Park Magiczny oraz Bociani Zakątek) przez cały okres trwania projektu. Adresatem wydarzeń są głównie dzieci i całe rodziny z dziećmi ale także wszyscy inni zainteresowani mieszkańcy całej dzielnicy.


Pełny opis projektu

Celem głównym projektu jest zaproszenie dzieci, rodzin z dziećmi i wszystkich mieszkańców tej części Warszawy do wspólnego spędzenia czasu, w ramach 12 plenerowych spotkań z kulturą, integracja mieszkańców w obszarach teatru, muzyki, tańca oraz różnych innych form aktywności artystyczno-kulturalnej a także umożliwienie nawiązania kontaktów z mieszkańcami całej okolicy.

Projekt zakłada niedzielne popołudniowe spotkania z kulturą (dla dzieci) w miejscach rodzinnych zabaw i spacerów. Takimi miejscami są niewątpliwie Park Magiczny oraz Bociani Zakątek. Cykliczne występy plenerowe - teatrzyki, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne itp. są doskonałą okazją do zaszczepienia w małych mieszkańcach Zielonej Białołęki miłości do kultury.

W ramach Spotkań przewiduje się 6 wydarzeń artystycznych w Parku Magicznym (czerwiec/lipiec) oraz kolejne 6 wydarzeń w Bocianim Zakątku (sierpień/wrzesień)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

„Magiczne Spotkania z Kulturą” mogą być okazją do wspólnego spędzania czasu i doskonałą alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem i komputerem. Projekt przyczynia się do stymulacji rozwoju dzieci poprzez obcowanie z kulturą, wspaniale wpływa na rozwój wyobraźni dziecka. Niezwykle istotny jest także fakt iż byłby to bezpłatny dostęp do różnorodnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców tej części Warszawy pozwalający na aktywne i twórcze spędzenie okresu wakacyjnego z dziećmi w mieście. Podobne wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej w innych dzielnicach Warszawy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12 x 4000 zł

(4000 zł za jedno "wydarzenie kulturalne" wraz z obsługą, w tym również plakaty, ulotki informacyjne, ubezpieczenie, zaiks, zakup/wypożyczenie karimat do siedzenia dla widzów, amortyzacja agregatu do prądu, nagłośnienie, transport, przygotowanie terenu przed i sprzątanie po wydarzeniach, itd.)


Całkowity koszt projektu: 48 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • karta weryfikacji B_1857.pdf