Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-28 09:06:28
Powrót do projektu

Rewitalizacja chodnika na Powsińskiej przy ul. Okrężnej

status: Zgłoszony


Na skutek prac ziemnych/remontów chodnik po wschodniej stronie ulicy Powsińskiej między ulicami Bonifacego a Okrężną jest bardzo nierówny i utrudnia poruszania się seniorom oraz wózkom. Projekt zakłada jego remont.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0672004222853960672004222854
szerokość geograficzna: 52.183933588170651839335881707

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

wzdłuż ulicy Powsińskiej od Bonifacego do bliższego pałacu w Wilanowie końca ul. Okrężnej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik po remoncie byłby dostępny bez ograniczeń - tak jak obecnie.


Pełny opis projektu

700 metrów chodnika między ulicą Bonifacego a południowym końcem ulicy Okrężnej jest w złym stanie - uniemożliwia bezpieczne poruszanie się osobom starszym czy na wózkach oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

Remont - rewitalizacja chodnika jest potrzebnapotrzebny, żeby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Remont - rewitalizacja chodnika jest potrzebnapotrzebny, żeby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- remont chodnika nowe płyty 50x50 - 300 mb x 5,5 m szer. x 700 m długości =3500 m2, koszt przełożenia m2 trelinki x30 250zł = 412 500 zł,

- projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem - 1 500 zł,

- dokumentacja techniczna (8000 zł),

- nadzór inwestorski i autorski (2000 zł),

- 26 400 zł odtworzenie trawnika na szerokości 2m z sąsiadującym projektowanym chodnikiem 1200m2

Łącznie: 450 400


Całkowity koszt projektu: 105 000450 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie chodnika


Całkowity koszt eksploatacji: 4 500,00 zł

Załączniki