slacek - zmiany z 2017-01-29 15:09:29
Powrót do projektu

Matuj z nami. Nauka gry w szachy

status: Zgłoszony


"Matuj z nami" to projekt skierowany zarówno do początkujących jak i doskonalących naukę gry w szachy.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze szkół podstawowych będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie przez 10 miesięcy. Dla dzieci przedszkolnych dwa razy w tygodniu po 30 minut, a dla seniorów dwa razy w tygodniu po 1 godzinie przez 10 miesięcy. Grupy będą liczyły po 20 osób. Jeden cykl zajęć będzie trwał 5 miesięcy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół, przedszkoli i klubów seniora oraz poprzez stronę internetową szkoły oraz www.bielanypogodzinach.pl. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt „Matuj z nami” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Nauka gry w szachy powinna zaczynać się od ćwiczeń, a następnie przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważne jest, aby młodzi szachiści potrafili przyjmować zarówno sukcesy jak i porażki. Gra w szachy wspomaga jedną z najważniejszych percepcji jakie posiada człowiek, to jest umiejętność twórczego myślenia. Zadaniem tego projektu jest przekazanie początkującym, ale i zaawansowanym szachistom zasad gry oraz pokazania piękna i historii szachów. Seniorom projekt może zapewnić miłą rozrywkę. Na zakończenie projektu przewidziane jest przeprowadzenie turnieju szachowego i wyłonienie mistrza projektu „Matuj z nami”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest ćwiczenie koncentracji, pamięci i logicznego myślenia oraz cierpliwości i intuicji. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach szachowych jak i w grze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Figury do szachów ogrodowych (plenerowych) 1 450,00 zł- 2= 2900

Szachownica brezentowa do szachów ogrodowych 670,00 zł -2 =1340

Szachy tarasowe 790,00 zł- 4= 3160

Zegary szachowe elektroniczne 170,00 zł -50= 8500

Szachy składane turniejowe nr 4, składane 150,00 zł- 50= 7500

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł- 2= 200

Program Chess Tactic for Beginners 100,00 zł- 2= 200

Programy szachowe - Pełny kurs szachów 100,00 zł- 2= 200

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) 80,00 zł- 2 =160

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" 20,00 zł -2 =40

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" 40,00 zł -2= 80

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" 35,00 zł- 2 =70

Zestaw szachy+backgammon+warcaby 140,00 zł -30= 4200

Plansza do gry w GO 40,00 zł- 20 =800

Profesjonalne kamienie do gry w GO 80,00 zł- 20 =1600

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" 80,00 zł- 2 =160

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" 40,00 zł- 2= 80

monitor interaktywny 80'' - 35000 zł

laptop - 2000 zł

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10000 zł

koordynator i sędziowie – turniej 800 zł -2 =1600 zł

puchary za zajęcie miejsc 1-3 -1500 zł- 2 =3000 zł

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju -1500- 2= 3000 zł


Całkowity koszt projektu: 85 790,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki