slacek - zmiany z 2017-02-14 11:05:14
Powrót do projektu

Matuj z nami. Nauka gry w szachy

status: Zgłoszony


"Matuj z nami" to projekt skierowany zarówno do początkujących jak i doskonalących naukę gry w szachy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.927817821502686
szerokość geograficzna: 52.271912789455925

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Zespołu Szkół nr 124

na

Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze szkół podstawowych będą odbywać się dwa razy w tygodniu, po 1 godzinie, przez 10 miesięcy. Dla dzieci przedszkolnych dwa razy w tygodniu po 30 minut, a dla seniorów dwa razy w tygodniu po 1 godzinie przez 10 miesięcy. Grupy będą liczyły po 20 osób. Jeden cykl zajęć będzie trwał 5 miesięcy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół, przedszkoli i klubów seniora oraz poprzez stronę internetową szkoły oraz www.bielanypogodzinach.pl. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń telefonicznych u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt „Matuj z nami” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Nauka gry w szachy powinna zaczynać się od ćwiczeń, a następnie przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważne jest, aby młodzi szachiści potrafili przyjmować zarówno sukcesy jak i porażki. Gra w szachy wspomaga jedną z najważniejszych percepcji jakie posiada człowiek, to jest umiejętność twórczego myślenia. Zadaniem tego projektu jest przekazanie początkującym, ale i zaawansowanym szachistom zasad gry oraz pokazania piękna i historii szachów. Seniorom projekt może zapewnić miłą rozrywkę. Na zakończenie projektu przewidziane jest przeprowadzenie turnieju szachowego i wyłonienie mistrza projektu „Matuj z nami”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest ćwiczenie koncentracji, pamięci i logicznego myślenia oraz cierpliwości i intuicji. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach szachowych jak i w grze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Figury do szachów ogrodowych (plenerowych) - 1 450,00 zł

-

x 2 = 1340,00 zł

Szachy tarasowe - 790,00 zł

- 4

x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł

- 50

x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł

-

x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł

-

x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł

-

x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł

-

x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł

-

x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł

-

10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł

-2 =1600

x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500

- 2= 3000

x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500

x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł

- 2 =3000

x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł

10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł

10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł -

10000

10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł -

x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł

x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł

-

x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł

x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł

x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł

-

x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł

x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł

x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł

-

x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł

x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł

x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł

-

x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł

x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł

x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł

-

x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł

x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł

x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł

-

x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł

x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł

x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x4 = 3160,00 zł

Zegary szachowe elektroniczne - 170,00 zł

-

x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x4 = 3160,00 zł

Zegary szachowe elektroniczne - 170,00 zł

x 2 = 1340,00 zł

Szachy tarasowe - 790,00 zł

x 2 = 1340,00 zł

Szachy tarasowe - 790,00 zł x4 = 3160,00 zł

Zegary szachowe elektroniczne - 170,00 zł x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 2900,00 zł

Szachownica brezentowa do szachów ogrodowych - 670,00 zł

-

x 2 = 1340,00 zł

Szachy tarasowe - 790,00 zł x4 = 3160,00 zł

Zegary szachowe elektroniczne - 170,00 zł x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00

x 2 = 2900,00 zł

Szachownica brezentowa do szachów ogrodowych - 670,00 zł

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Figury do szachów ogrodowych (plenerowych) - 1 450,00 zł

Figury do szachów ogrodowych (plenerowych) - 1 450,00 zł x 2 = 2900,00 zł

Szachownica brezentowa do szachów ogrodowych - 670,00 zł x 2 = 1340,00 zł

Szachy tarasowe - 790,00 zł x4 = 3160,00 zł

Zegary szachowe elektroniczne - 170,00 zł x 50 = 8500,00 zł

Szachy składane turniejowe nr 4, składane x 150,00 zł x50 = 7500,00 zł

Program szachowy FRITZ 13 -100,00 zł x 2= 200,00 zł

Program Chess Tactic for Beginners - 100,00 zł x 2 = 200,00 zł

Programy szachowe - Pełny kurs szachów - 100,00 zł x 2= 200,00 zł

Książka gm A.Panczenko "Teoria i praktyka końcówek szachowych (I i II cz) - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Sroczyński "Pierwszy krok do szachowego mistrzostwa" - 20,00 zł x 2 = 40,00 zł

Kasiażka A. Staniszewska "Szachy. Nauka gry dla dzieci" - 40,00 zł x 2 = 80,00 zł

Książka A. Karpow "Szkolny podręcznik szachowy" - 35,00 zł x 2 = 70,00 zł

Zestaw szachy+backgammon+warcaby - 140,00 zł x 30 = 4200,00 zł

Plansza do gry w GO - 40,00 zł x 20 = 800,00 zł

Profesjonalne kamienie do gry w GO - 80,00 zł x 20 = 1600,00 zł

KsiążkaP.Shotwell "GO! Więcej o grze" - 80,00 zł x 2 = 160,00 zł

Książka M. Dworecki "Rozwój twórczego myslenia" - 40,00 zł x 2= 80,00 zł

monitor interaktywny 80'' - 35000,00

laptop - 2000,00

prowadzenie zajęć 200 godz. x 50 zł - 10 000,00

koordynator i sędziowie – turniej - 800 zł x2 = 1 600,00

puchary za zajęcie miejsc 1-3 - 1500 zł x2 = 3 000,00

nagrody rzeczowe (gadżety) dla uczestników turnieju - 1500 x2 = 3 000,00


Całkowity koszt projektu: 85 790,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki