Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:35:21
Powrót do projektu

Matuj z nami. Nauka gry w szachy

status: Zgłoszony


"Matuj z nami" to projekt skierowany zarówno do początkujących jak i doskonalących naukę gry w szachy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9278178215027
szerokość geograficzna: 52.2719127894559

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Conrada 6

Istotne informacje o lokalizacji

Na terenie Zespołu Szkół nr 124


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku po godz. 16.00 oraz w soboty. Dla uczniów szkół podstawowych dwa razy w tygodniu po 1 godzinie przez 10 miesięcy. Dla dzieci przedszkolnych dwa razy w tygodniu po 30 minut, a dla seniorów dwa razy w tygodniu po 1 godzinie przez 10 miesięcy. Grupy będą liczyły 20 osób. Jeden cykl zajęć będzie trwał 5 miesięcy. Uczestnicy projektu będą rekrutowani do udziału w zajęciach poprzez plakaty dostarczane do szkół, przedszkoli, klubów seniora oraz stronę internetową szkoły, stronę www Urzędu Dzielnicy Bielany, profil Facebook budżetu partycypacyjnego. Udział w grupach zajęciowych rezerwowany będzie telefonicznie. O rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń u organizatora zajęć.


Pełny opis projektu

Projekt wymaga zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć (spis pomocy i sprzętu zawarty jest w kosztorysie). Projekt „Matuj z nami” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Nauka gry w szachy powinna zaczynać się od ćwiczeń, a następnie przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważne jest, aby młodzi szachiści potrafili przyjmować zarówno sukcesy jak i porażki. Gra w szachy wspomaga jedną z najważniejszych percepcji jakie posiada człowiek, to jest umiejętność twórczego myślenia. Zadaniem tego projektu jest przekazanie początkującym, ale i zaawansowanym szachistom zasad gry oraz pokazania piękna i historii szachów. Seniorom projekt może zapewnić miłą rozrywkę. Na zakończenie projektu przewidziane jest przeprowadzenie turnieju szachowego i wyłonienie mistrza projektu „Matuj z nami”. Przeprowadzenie turnieju pociąga za sobą konieczność zatrudnienia sędziów oraz zakup nagród i gadżetów dla uczestników. Do realizacji projektu przewidziane są 3 osoby prowadzące o odpowiednich kwalifikacjach i 1 koordynator projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zadaniem projektu jest ćwiczenie koncentracji, pamięci i logicznego myślenia oraz cierpliwości i intuicji. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach szachowych jak i w grze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 97 665,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_Matuj_z _ nami.xls