Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 20:14:20
Powrót do projektu
Ratujmy

Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - wiązania elastyczne w koronach drzew na podstawie ekspertyzy dendrologicznej.

status: Zgłoszony


Stare drzewa to piękno i bogactwo parku. Gwałtowne nawałnice i wichury, które zdarzają się coraz częściej, niszczą drzewa, łamią konary. Zakładanie elastycznych wiązań w koronach przeciwdziała łamaniu się konarów. Wiązania te spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na człowieka, ale zawiśnie na drzewie.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Skaryszewski

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt posłuży mieszkańcom Warszawy, którzy licznie przyjeżdżają do Parku Skaryszewskiego aby odpocząć od zgiełku miasta, wśród zieleni. Wszystkim zależy, żeby rosły tu stare drzewa, żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom. Dzięki inwentaryzacji drzew, opracowaniu zaleceń dla ich ochrony i założeniu wiązań elastycznych w koronach, zieleń parku będzie lepiej chroniona, zdrowsza i bezpieczniejsza. Specjalistyczne badania drzew odbędą się z udziałem mieszkańców, aby mogli dowiedzieć się jak chronić i oceniać drzewa. Wyniki inwentaryzacji i zalecenia będą dostępne w Internecie dla wszystkich: mieszkańców i urzędników, aby mogli lepiej zadbać o drzewa. Zadbane stare drzewa będą cieszyły wszystkich i będą bezpieczne.


Pełny opis projektu

Specjaliści-dendrolodzy przeprowadzą ocenę stanu drzew w Parku Skaryszewskim. Przed rozpoczęciem badań terenowych odbędzie się spotkanie mieszkańców z dendrologami, na którym omówiony będzie projekt oraz podstawy oceny i ochrony drzew. Część terenowa będzie dostępna dla zainteresowanych mieszkańców i organizacji ekologicznych. Dzięki wyjściom w teren ze specjalistami mieszkańcy dowiedzą się jak oceniać i chronić drzewa. Zdobędą wiedzę, jak odróżniać, czy drzewo trzeba i można chronić, czy np. usunąć, bo może zagrażać. Po zakończeniu badań ich wyniki będą opracowane przez specjalistów. Opracowanie, ocenę drzew i spotkania z mieszkańcami przeprowadzi dendrolog związany z renomowaną placówką naukową, zajmujący się naukowo metodami oceny stanu drzew. Powstanie raport o stanie drzew parku, zawierający zalecenia jak je chronić. Będzie dostępny w Internecie oraz zaprezentowany na spotkaniach dendrologów z mieszkańcami. Na podstawie raportu urzędnicy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących drzew. Dzięki lepszemu zadbaniu o drzewa w parku da się ocalić wiele cennych drzew. Będzie to służyło ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ stare drzewa w parku tworzą niezwykle bogate środowisko dla zwierząt (bezkręgowców, ptaków, nietoperzy itd.). Będzie można zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z niektórymi drzewami, bo zostaną one zawczasu zabezpieczone poprzez założenie wiązań elastycznych w koronach ok. 100 drzew (sugerowane: drzewa w alei jesionowej). Powstanie modelowe rozwiązanie, które można będzie potem stosować w kolejnych parkach, aby uniknąć sytuacji takich, jak dewastacja za publiczne pieniądze Ogrodu Krasińskich, która miała miejsce kilka lat temu. Tzw. "rewitalizacja" Ogrodu Krasińskich okazała się dramatyczna dla przyrody (np. liczba gatunków ptaków zmniejszyła się tam o połowę) i wywołała ogromne protesty społeczne. Park Skaryszewski ma szansę tego uniknąć, jeżeli urzędnicy będą będziemy się o niego troszczyć na podstawie raportów specjalistów, takich jak "Raport o przyrodzie Parku Skaryszewskiego" publikowany na www.stop.eko.org.pl czy raport dendrologiczny, który powstanie po zrealizowaniu niniejszego projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stare drzewa to największe piękno Parku Skaryszewskiego. To dzięki nim jest tak atrakcyjny dla Warszawiaków, którzy przyjeżdżają do parku nawet z daleka. Drzewa wymagają specjalistycznej diagnozy, aby było wiadomo jakich potrzebują zabiegów aby przedłużyć im życie. Dlatego potrzebna jest rzetelna, szczegółowa ocena drzew, opracowanie i wdrożenie specjalistycznych zaleceń ochronnych, takich jak wiązania elastyczne w koronach drzew. Dendrologom badającym drzewa będą towarzyszyć mieszkańcy. Dzięki temu zwiększy się wiedza mieszkańców o tym jak oceniać i chronić drzewa a urzędnicy będą lepiej wiedzieli jak dbać o nie i będą mieli potrzebne do tego, dokładne wytyczne. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Badania terenowe (ocena drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców. Wskazanych zostanie ok. 100 drzew, które zostaną ocenione przez dendrologa i wg. jego/jej zaleceń zostaną zabezpieczone wiązaniami elastycznymi w koronach. W sumie ocena dendrologiczna drzew wraz z założeniem wiązań w ich koronach będzie wynosić ok. 1400 zł od drzewa x 100 drzew = 140 000 złNa podstawie badań powstanie ekspertyza (w formie elektronicznej będzie dostępna dla wszystkich w Internecie), wskazująca drzewa (ok. 100 szt.), w koronach których należy założyć wiązania wraz z określeniem ilości i sposobu założenia tych wiązań dla każdego drzewa - ok. 2500 zł

Całkowity koszt wyniesie 165 000zł.


Całkowity koszt projektu: 165 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki