Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-05-04 15:05:04
Powrót do projektu

Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - wiązania elastyczne w koronach drzew na podstawie ekspertyzy dendrologicznej.

status: Zgłoszony


Stare drzewa to piękno i bogactwo parku. Gwałtowne nawałnice i wichury, które zdarzają się coraz częściej, niszczą drzewa, łamią konary. Zakładanie elastycznych wiązań w koronach przeciwdziała łamaniu się konarów. Wiązania te spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na człowieka, ale zawiśnie na drzewie.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Skaryszewski

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt posłuży mieszkańcom Warszawy, którzy licznie przyjeżdżają do Parku Skaryszewskiego aby odpocząć od zgiełku miasta, wśród zieleni. Wszystkim zależy, żeby rosły tu stare drzewa, żeby były w dobrej kondycji i nie zagrażały przechodniom. Dzięki inwentaryzacji drzew, opracowaniu zaleceń dla ich ochrony i założeniu wiązań elastycznych w koronach, zieleń parku będzie lepiej chroniona, zdrowsza i bezpieczniejsza. Specjalistyczne badania drzew odbędą się z udziałem mieszkańców, aby mogli dowiedzieć się jak chronić i oceniać drzewa. Wyniki inwentaryzacji i zalecenia będą dostępne w Internecie dla wszystkich: mieszkańców i urzędników, aby mogli lepiej zadbać o drzewa. Zadbane stare drzewa będą cieszyły wszystkich i będą bezpieczne.


Pełny opis projektu

Dendrolodzy/arboryści ocenią stan drzew w Parku Skaryszewskim. Przed rozpoczęciem badań terenowych spotkają się z mieszkańcami i omówią projekt oraz podstawy oceny i ochrony drzew. Część terenowa będzie dostępna dla osób chcących dowiedzieć się jak oceniać i chronić drzewa. Zdobędą wiedzę, jak odróżniać, czy drzewo należy chronić, czy np. usunąć, bo może zagrażać. Wyniki badań będą opracowane przez specjalistów. Opracowanie, ocenę drzew i spotkania z mieszkańcami przeprowadzi dendrolog/arborysta posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe, specjalistyczny elektroniczny sprzęt diagnostyczny (co najmniej tomograf akustyczny) pozwalający na szczegółową ocenę stanu drzew. Wykonawca będzie miał doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Powstanie raport o stanie drzew, zawierający zalecenia jak je chronić, dostępny w Internecie oraz zaprezentowany przez dendrologów na spotkaniu podsumowującym z mieszkańcami. Na podstawie raportu urzędnicy będą mogli lepiej dbać o drzewa, chronić je i pielęgnować. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących drzew. Dzięki lepszemu zadbaniu o drzewa da się można ocalić wiele cennych drzew. Będzie to służyło ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ stare drzewa w parku tworzą niezwykle bogate środowisko dla zwierząt (bezkręgowców, ptaków, nietoperzy itd.). Będzie można zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z niektórymi drzewami, poprzez bezpośrednio po wykonaniu badań i ekspertyzy, założenie wiązań elastycznych w koronach 100 przebadanych drzew (w alei jesionowej) oraz kontynuację zakładania wiązań w koronach lip alei obwodnicowej w ramach kwoty przeznaczonej na realizację. Powstanie modelowe rozwiązanie, które można będzie stosować w kolejnych parkach, aby uniknąć sytuacji takich, jak dewastacja za publiczne pieniądze Ogrodu Krasińskich, która miała miejsce kilka lat temu. Tzw. "rewitalizacja" Ogrodu okazała się dramatyczna dla przyrody (liczba gatunków ptaków zmniejszyła się tam o połowę) i wywołała ogromne protesty społeczne. Park Skaryszewski ma szansę tego uniknąć, jeżeli będziemy się o niego troszczyć na podstawie raportów specjalistów, takich jak "Raport o przyrodzie Parku Skaryszewskiego" publikowany na www.stop.eko.org.pl czy raport dendrologiczny, który powstanie po zrealizowaniu niniejszego projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stare drzewa to największe piękno Parku Skaryszewskiego. To dzięki nim jest tak atrakcyjny dla Warszawiaków, którzy przyjeżdżają do parku nawet z daleka. Drzewa wymagają specjalistycznej diagnozy, aby było wiadomo jakich potrzebują zabiegów aby przedłużyć im życie. Dlatego potrzebna jest rzetelna, szczegółowa ocena drzew, opracowanie i wdrożenie specjalistycznych zaleceń ochronnych, takich jak wiązania elastyczne w koronach drzew. Dendrologom badającym drzewa będą towarzyszyć mieszkańcy. Dzięki temu zwiększy się wiedza mieszkańców o tym jak oceniać i chronić drzewa a urzędnicy będą lepiej wiedzieli jak dbać o nie i będą mieli potrzebne do tego, dokładne wytyczne. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

I. Badania terenowe (ocena i ekspertyza drzew) wykonane przez specjalistów dendrologów będą się odbywały z udziałem zainteresowanych mieszkańców.ocena i ekspertyza dendrologiczna 100 drzew - 40 000 zł

założeniem wiązań w koronach przebadanych drzew oraz kontynuowanie

w ramach posiadanych środków finansowych zakładania wiązań w koronach lip

w alei obwodnicowej 90 000 złII. Na podstawie działań w terenie powstanie raport (w formie elektronicznej będzie dostępny dla wszystkich w Internecie), prezentujący przebadane drzewa oraz zastosowane wiązania wraz z określeniem ilości, celu i sposobu ich założenia - ok. 2500 zł

Całkowity koszt wyniesie 132 500 zł.

________________________________________

Całkowity koszt projektu: 132 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 132 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki