Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 18:54:21
Powrót do projektu

Praga pamięta - odnówmy zabytkowe tablice pamiątkowe

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje renowację 3 zaniedbanych tablic pamiątkowych znajdujących się na budynkach komunalnych przy ul. Grodzieńskiej, Ząbkowskiej i Stalowej.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Grodzieńska 15/17, Ząbkowska 3 i Stalowa 21

Istotne informacje o lokalizacji

Budynki w gestii ZGN Praga Północ


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablice są umocowane na elewacjach budynków, widoczne z ulicy


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje renowację następujących tablic pamiątkowych:

- Grodzieńska 15/17 - tablica poświęcona Irenie Rokicińskiej - oczyszczenie tablicy, pogłębienie zatartych napisów, odmalowanie napisów

- Ząbkowska 3 - "Prażanka" - tablica poświęcona pierwszemu sklepowi spółdzielczemu na terenie Pragi Północ - oczyszczenie tablicy, odmalowanie napisów

- Stalowa 21- tablica nad wejściem do sklepu (RSS Praga) - oczyszczenie tablicy, pogłębienie zatartych napisów, odmalowanie napisów


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tablice upamiętniają ważne epizody z dziejów ruchu spółdzielczego na Pradze Północ. Od wielu lat są bardzo zaniedbane.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych3

ok. 4 tys. zł/tablica - oczyszczenie, poprawa napisów, odmalowanie


Całkowity koszt projektu: 9 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji - 500 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki