tskubij - zmiany z 2017-03-30 13:31:30
Powrót do projektu

Bierz mnie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Betonowe, porośnięte roślinnością regały na książki, to miejsca nieustannej wymienialni książek, będących najtańszym wstępem do kultury, a także szansa na nowy rodzaju "zielonego miejsca". Trudne do zniszczenia, efektownie i nowatorsko zaprojektowane będą tworzyć mapę mini bibliotek społecznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.052246905601350522469056014
szerokość geograficzna: 52.256471062223482564710622235

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szmulowizna (Kawęczyńska, Łochowska, Radzymińska, Aleja Tysiąclecia)

ul. Brzeska

Pelcowizna: Śliwice i Golędzinów

Istotne informacje o lokalizacji

Szmulowizna - regał dopełnia ofertę kulturalną okolicy

Pelcowizna - zwłaszcza Śliwice-dobrze funkcjonujące sąsiedztwa,

Brzeska - miejsce coraz bardziej znaczące na mapie kulturalnej Warszawy, dużo wycieczek, organizacji i małych działalności gospodarczych, które z łatwością integrują mieszkańców


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Regały są dostępne przez całą dobę. Stoją w otwartej przestrzeni, ich lokalizacja umożliwia łatwe pobieranie i dostawianie książek.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wyprodukowanie i montaż 10 regałów betonowych (beton siatkowy) na książki, które są otwarta biblioteką społeczną. "Bierz mnie" zapewnia całoroczny wolny dostęp do książek, które mieszkańcy i organizacje pozarządowe zbierają i odkładają na regały. Książki są bezpłatne, każdy może je wziąć na własność i rozpocząć budowę własnej biblioteki. Mieszkańcy okolicy, w której ustawione będą regały zyskują poczucie sprawstwa i odpowiedzialności społecznej. Każdy regał ma być obsadzony zielenią (pnącza zimozielone + okresowe), co powoduje powstanie dodatkowej zieleni. Takie miejsca stają się z biegiem czasu punktem orientacyjnym na mapie dzielnicy; mogą również stać się wstępem do budowania/odtwarzania więzi sąsiedzkich. Zakładam, że regały staną na gruntach będących własnością miasta. Powierzchnia gruntu dla pojedynczego regału to 1,6 m2


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Regały na książki są najprostszym sposobem integracji mieszkańców; tworzą poczucie wspólnoty, stają się miejscem, które jest wspólnym dobrem


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

projekt regałów - 3000zł4000zł

Wykonanie - 2800zł x10 = 2800030000,00

Montaż - 400zł x 10 - 4000,00

Nasadzenie pnączy - 100zł x 60 = 6006000, 00

Tablice informacyjne - 200 zł x 10 = 20005000,00


Całkowity koszt projektu: 37 60049 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące nasadzenia i utrzymanie zieleni - 5003000,00

konserwacja regałów (np.naprawa ubytków betonowych) - 1000,00

tablice informacyjne (konserwacja i ewentualnie montaż nowej) - 5002000,00


Całkowity koszt eksploatacji: 2 6 000,00 zł

Załączniki