Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 19:00:21
Powrót do projektu

Nowe ławki dla Pragi

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje ustawienie 50 nowych ławek na ulicach Starej Pragi, Szmulowizny i Michałowa

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulice Białostocka, Kijowska, Jagiellońska, Otwocka, Floriańska, Łochowska, Łomżyńska

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice miejskie - w zarządzie Dzielnicy lub ZDM


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ławki znajdować się będą przy ulicach miejskich, będą z nich mogli korzystać wszyscy mieszkańcy


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje ustawienie 50 ławek z oparciem na kilku ulicach dzielnicowych pozbawionych do tej pory ławek:Białostocka - 10 ławek

Kijowska - 10 ławek

Jagiellońska - 7 ławek

Otwocka - 3 ławki

Floriańska - 5 ławki

Łochowska - przy boisku do koszykówki i przy "górce" - 5 ławek

Łomżyńska (przy placu zabaw i siłowni plenerowej oraz przy Fabryce Trzciny) - 10 ławek


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ławki będą służyć celom rekreacyjnym i wypoczynkowym


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1200 zł

1230 zł (w tym wliczony VAT) - koszt zakupu i montażu 1 ławki z oparciem

50 ławek = 60 000 61 500


Całkowity koszt projektu: 60 00061 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja - 50 ławek - rocznie ok. 3 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki