Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-02 12:11:02
Powrót do projektu

Ogólnodostępny plac zabaw

status: Zgłoszony


Plac zabaw

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.930109769105919301097691059
szerokość geograficzna: 52.1790853322816451790853322816

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Aksamitna 4A

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr 9/1 obręb 20-710


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw będzie ogólnodostępny bez ograniczeń czasowych oraz bez opłat dla wszystkich Mieszkańców Dzielnicy i pozostałych zainteresowanych osób.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci oraz jako miejsca spotkań lokalnej społeczności. Powierzchnia placu wynosi ok. 900 m2. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace porządkowe polegające na demontażu starego ogrodzenia oraz odpowiednim przygotowaniu podłoża. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia wolnostojące, ławki oraz zestaw zabawowy, sprzyjający rozwojowi ruchowemu dzieci. Bezpieczna nawierzchnia w okolicy urządzeń do zabaw dla dzieci zostanie wykonana z piasku, a na pozostałym obszarze będzie wykorzystana istniejąca trawa. Na placu planowane jest zasadzenie kilku drzew w celu stworzenia przyjemnej atmosfery, a jednocześnie spełnienia roli izolacji od słońca podczas lata. Teren będzie otoczony niskim ogrodzeniem, zapewniającym bezpieczeństwo dla użytkowników.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej na terenie wskazanym w projekcie brakuje ogólnodostępnego placu zabaw jako miejsca dla zabaw i rekreacji dla dzieci. Jedynym dostępnym miejscem jest plac przy Szkole Podstawowej, znacznie oddalony od planowanej lokalizacji, co uniemożliwia swobodne korzystanie oraz sąsiedztwo szkoły sprawia że wielokrotnie jest on zajęty przez dzieci. Realizacja projektu pozwoli na rozwój umiejętności fizycznych i kontaktów społecznych dzieci oraz będzie idealnym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu dla samych zainteresowanych, młodzieży i osób dorosłych. Miejsce tego rodzaju niewątpliwie pozytywnie wpłynie na integrację lokalnej społeczności a zagospodarowanie niewykorzystanej działki przełoży się na poprawę wizerunku przestrzeni publicznej tego obszaru Dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - ok. 5.000 zł

2. Zagospodarowanie terenu(roboty wstępne): przygotowanie, ew.oczyszczenie, ew. wyrównanie powierzchni, koszenie trawy, demontaż ogrodzenia - ok. 8.000 zł

3. Wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami do zabawy itp. ok 250-300 m2 - ok. 30.000 zł

4. Zakup i posadzenie 3 drzew - ok. 1.600 zł

5. Prace montażowe, transport - ok. 4.500 zł

6. Niskie ogrodzenie z furtką - ok. 20.000 zł

7. Wyposażenie placu zabaw: ok. 80.400 zł , w tym:

- zestaw wieżowy, zabawowy duży z dwoma zjeżdżalniami ok. 60.000 zł

- huśtawka podwójna ok. 4000 zł

- karuzela obrotowa z siedziskami ok. 5.000 zł

- bujak sprężynowy ok. 1.500 zł

- piaskownica 3mx3m ok. 1.600 zł

- huśtawka wagowa ok. 2.000 zł

- 3 kosze na śmieci ok. 1.800 zł

- 4 ławki ok. 3.800 zł

- tablica informacyjna (regulamin) ok. 700 zł

8. oznakowanie projektu ok. 500 zł


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Serwis(konserwacja i ew. remonty), sprzątanie terenu, wywóz śmieci, pielęgnacja drzew, koszenie.

W zależności od potrzeb w danym miesiąc(np. w miesiącach zimowych brak kosztów utrzymania) - koszty średnio należy oszacować na ok 250 zł/mc.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki