slacek - zmiany z 2017-05-03 23:29:03
Powrót do projektu

Skwer bielański - Salonik Reymontowski

status: Zgłoszony


Zagospodarowanie okrągłego placyku i terenu wokół niego przy Alei Reymonta/Żeromskiego. Głównym elementem jest ławeczka z wizerunkiem polskiego pisarza noblisty Władysława Reymonta oraz tablica pamiątkowa. Projekt obejmuje także zaprojektowanie oraz zagospodarowanie terenu wokół placyku - rewitalizację zieleni i zaprojektowanie ciekawego oświetlenia. Całość stworzy przyjazną przestrzeń publiczną estetyczną i funkcjonalną.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.939909219741829399092197418
szerokość geograficzna: 52.278845028791162788450287912

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Placyk przy Alei Reymonta 26

Istotne informacje o lokalizacjiPlacyk przy Alei Reymonta 26.

Okrągły placyk od frontu Alei Reymonta, między ul. Żeromskiego i ul. Fukierów. Usytuowany tuż przy ulicy i planowanym przystanku autobusowym.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Warszawy.


Pełny opis projektu

1. Wykonanie projektu ławki z postacią Władysława Reymonta w formie rzeźby wykonanej z brązu. Ławeczka będzie podstawowym elementem placyku-okrąglaka. Rzeźba przedstawiająca postać siedzącego pisarza będzie wkomponowana w ławkę z siedziskiem (na ławce z figurką pisarza musi być co najmniej jedno miejsce dla osoby chcącej przysiąść obok niej). Ławka ma pełnić jednocześnie rolę funkcjonalną oraz promocyjną.

2. Zburzenie murku okalającego placyk i wybudowanie miejsc do siedzenia zaprojektowanych w nowej koncepcji architektonicznej (załączony projekt koncepcyjny)

3. Wymiana nawierzchni placyku (ułożenie kostki oraz wkomponowanie w nią różnorodnych gatunków traw współgrających ze sobą kolorystycznie i gatunkowo lub innych ciekawie komponujących się roślin. Wizualizacja - projekt koncepcyjny przedstawiony w załączniku.

4. Uporządkowanie terenu zieleni wokół placyku – nasadzenie iglaków, niskich drzewek lub krzewów (ok.15-20 drzewek i krzewów), rewitalizacja trawnika.

5. Zaprojektowanie i wykonanie ciekawego oświetlenia (gra świateł) nie kolidującego z oświetleniem w al. Reymonta – np.lampy wmontowane w chodnik lub w murki stanowiące ławki i skierowane centralnie na postać głównej rzeźby (siedzącego na ławeczce Reymonta).

6. Ustawienie ławeczki z wizerunkiem pisarza na placyku

7. Wybudowanie 3-4 siedzisk w formie murku (jak na załączonym projekcie koncepcyjnym - wizualizacji)

8. Zamontowanie tablicy pamiątkowej z informacjami o pisarzu np:

• data urodzenia i śmierci pisarza

• nagroda Nobla za co i kiedy

• pozostałe 2-3 największe dzieła pisarza


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w sposób estetyczny, ekologiczny, funkcjonalny i nawiązujący do kultury polskiej:

- Funkcja estetyczna-nowe piękne miejsce na Bielanach współgrające z niedawno wyremontowaną aleją Reymonta.

- Funkcja funkcjonalna i integracyjna-skwerek przyjaznym miejscem odpoczynku dla okolicznych mieszkańców, przypadkowych przechodniów i osób oczekujących na autobus. Przede wszystkim jednak miejscem integrującym sąsiadów.

- Funkcja edukacyjna - informacje o pisarzu i jego działach zamieszczone na tablicy pamiątkowej, .

- Funkcja kulturalna – doskonałe miejsce na mini happeningi szkolne (tuż obok na ul. Żeromskiego/al. Reymonta znajduje się Zespół Szkół im Władysława Reymonta)

- Funkcja promocyjna dla Bielan - miejsce doskonale widoczne dla użytkowników ulicy –rowerzystów, pasażerów autobusów, przechodniów

- Wizytówka Bielan


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie projektu całościowego ( oświetlenia, zagospodarowania zieleni, placyku) - 40 . 000,00

2. Zburzenie murku - 5 . 000,00

3. Wymiana nawierzchni placyku 8000 x 400 m.kw = 32.000 - 100 000,00

4. Uporządkowanie terenu zieleni wokół placyku – nasadzenie iglaków - 12 . 000,00

5. Zamontowanie oświetlenia =24.000 - 44 000,00

6. Wykonanie projektu plastycznego plenerowej rzeźby z brązu „Ławeczka Reymonta” wraz z projektem technicznym elementów posadowienia oraz montażu = - ok. 40 000,00 zł

7. Wykonanie odlewu artystycznego Ławeczki Reymonta” oraz montaż odlewu = - ok. 60 100 000,00 zł

8. Ławki w formie murku 20 000, 00 zł w ilości 4-5 szt - 20 000,00 zł

9. Tablica pamiątkowa z kamienia umieszczona na jednym z murków-ławce 15 000,00 zł

9. Zamontowanie 3 koszy na śmieci 500 zł x 3 = 2 - 4 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 250 380 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, energia, woda, bieżące remontu, konserwacja - ok. 5 000,00 zł.

Koszty utrzymania tego placyku-sprzątanie, pielęgnacja zieleni itp. są kosztami obligatoryjnymi ponoszonymi przez ZGN.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • wizualizacja skweru reymonta-II-d.jpg