Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-06-01 11:25:01
Powrót do projektu

KULTURALNE STEGNY

Kulturalne Stegny

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zorganizowanie na terenie Stegien cyklicznych koncertów kameralnych, koncertów muzyki poważnej dla rodzin z dziećmi oraz spotkań z podróżnikami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0552195310572
szerokość geograficzna: 52.1744396375018

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Barcelońska 1

Istotne informacje o lokalizacji

Koncerty i spotkania z podróżnikami odbywać się będą w budynku zarządzanym przez Administrację Osiedla Stegny Południe przy ulicy Barcelońskiej 1.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • Integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Cykl koncertów i spotkań przeznaczony jest dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zorganizowanie dwóch cyklów koncertów oraz jednego cyklu spotkań z podróżnikami. Pierwszy cykl to koncerty kameralne (5 koncertów), w tym koncerty połączone z czytaniem poezji przez znanych aktorów. Drugi cykl to koncerty dla rodzin z dziećmi wprowadzające w świat muzyki (4 koncerty).

Projekt przewiduje również cykl 6 spotkań z podróżnikami na temat kultury innych krajów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprzez zorganizowanie bezpłatnych koncertów projekt ma ułatwić mieszkańcom Stegien kontakt z muzyką kameralną oraz poezją oraz wprowadzenie małych mieszkańców w świat muzyki. Założeniem cyklu koncertów jest prezentowanie różnych estetyk, stylów i tradycji muzycznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szczegółowy kosztorys w załączniku

Cykl I - koncerty kameralne - 36289,00

Cykl II - koncerty dla rodzin z dziećmi - 23127,20

Cykl spotkań z podróżnikami - 3564,00


Całkowity koszt projektu: 62 980,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Kosztorys Kulturalne Stegny 2018.pdf