Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-06 17:48:06
Powrót do projektu

Zatrzymaj się na Mokotowskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnych, specjalnie zaprojektowanych w przestrzeń ul. Mokotowskiej standardowych, zunifikowanych mebli miejskich jak ławki i kosze na śmieci. Elementy te będą posiadać spójną estetykę podnoszącą walory ulicy i służącą identyfikacji miejsca. Stworzą spokojne przystanie , stworzą miejsca gdzie będzie można odetchnąć w czasie zakupów czy zaczekać na przyjaciół.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0215637087821960215637087822
szerokość geograficzna: 52.2251871050499622518710505

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Rejon ulicy MOKOTOWSKIEJ Ul. Mokotowska odc. od Pl. Trzech Krzyży do ul. Pięknej.

Istotne informacje o lokalizacji

Wzdłuż ul. Mokotowskiej po obu jej stronach.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt dostępny bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników miasta.


Pełny opis projektu

Projekt "Zatrzymaj „Zatrzymaj się na Mokotowskiej" Mokotowskiej” ma na celu podniesienie walorów estetycznych

i użytkowych ulicy Mokotowskiej. Ma również za zadanie uporządkowanie przestrzeni wzdłuż elewacji budynków i przywrócenie jej pieszym użytkownikom. Specjalnie zaprojektowane meble jak ławki i kosze na śmieci wypełnią i tak już ograniczoną dla pieszych przestrzeń. Ulica zawładnięta przez parkingi i samochody powoli będzie wracać do łask ludzi robiących tam zakupy czy spacerujących. Troskliwie zaprojektowane meble ujednolicą estetykę ulicy i stworzą niejaki znak rozpoznawczy miejsca. Eleganckie i minimalistyczne rozwiązania mebli pozwolą wtopić się w różnorodne style otaczających budynków i nie konkurować z nimiProjekt zakłada wprowadzenie standardowych, zunifikowanych mebli miejskich takich jak ławki czy kosze na śmieci w miejscach gdzie nie będą one zawężały ciągów pieszych ani powodowały utrudnień w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych użytkowników. Każdy będzie mógł znaleźć tu chwilę wytchnienia chwile wytchnienie podczas zakupów , spotkać się z przyjaciółmi czy odetchnąć podczas zwiedzania miasta. Nieograniczona przestrzeń ulicy pozwoli na korzystanie z zaproponowanych rozwiązań bez ograniczeń czasowych. Dodatkowo projekt jest przyjazny dla użytkowników niepełnosprawnych czy rodzin z małymi dziećmi korzystających z wózków dziecięcych. Ostateczna ilość ławek i koszy na śmieci określona zostanie na etapie realizacji projektu, w tym projektu stałej organizacji ruchu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Mokotowska jest zatłoczona przejeżdżającymi oraz parkującymi samochodami. Ład przestrzenny ulicy zakłócony jest przez różnorodne nośniki reklamowe, szyldy czy chaotycznie zainstalowane meble miejskieszyld, itp. Brak jest spójności estetycznej ulicy. Brak jest też miejsc - azyli - dla pieszych użytkowników Mokotowskiej. Brak ławek, miejsc do siedzenia powoduje, że ze ruch pieszych pieszy ogranicza się

do przemykania pomiędzy butikami i agresywnie parkującymi samochodami wzdłuż chodników samochodami. Ulica mimo swojej swej ogromnej wartości historycznej i estetycznej oraz potencjału ekonomicznego staje się jedną z wielu zwyczajnych ulic handlowych. Zaproponowany projekt ma na celu wprowadzenie ciągu zmian w przestrzeni Mokotowskiej, które doprowadzą do przywrócenia rangi ulicy, którą była w przeszłości.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychławki i siedziska 2700 pln netto/sztuka - 17sztuk kosze na śmieci 1500 pln netto/sztuka - 8sztuk projekt mebli - 17500 pln netto transport i montaż elementów 5000 pln netto/komplet

W zakresie wstępnego kosztorysu projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych wprowadzono następujące zmiany:- w zakresie dostawy i montażu ławek 3.500, 00 zł/brutto x 5 szt. – 17.500 zł brutto

- w zakresie dostawy i montażu koszy 1.700,00 zł brutto x 5 szt. – 8.500 zł brutto

- nalepki z logo budżetu partycypacyjnego 30 zł x 10 szt. = 300 zł brutto

- przewozu na nowe miejsce istniejących betonowych koszy 250,00 zł x 2 szt. – 500 zł brutto

- projekt rozstawienia mebli miejskich – 4000 zł brutto

- projekt organizacji ruchu – 1500 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 32.300,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 32 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji 2000 pln netto/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • 1.2.jpg
  • 2.2.jpg