Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:41:09
Powrót do projektu

Zatrzymaj się na Mokotowskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wprowadzenie w przestrzeń ul. Mokotowskiej standardowych, zunifikowanych mebli miejskich jak ławki i kosze na śmieci. Elementy te będą posiadać spójną estetykę, stworzą miejsca gdzie będzie można odetchnąć w czasie zakupów czy zaczekać na przyjaciół.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0215637087822
szerokość geograficzna: 52.22518710505

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Ul ul. Mokotowska odc. od Plpl. Trzech Krzyży do ul. Pięknej .

Istotne informacje o lokalizacji

Wzdłuż ul. Mokotowskiej po obu jej stronach.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt dostępny bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników miasta.


Pełny opis projektu

Projekt „Zatrzymaj się na Mokotowskiej” ma na celu podniesienie walorów estetycznych

i użytkowych ulicy Mokotowskiej. Projekt zakłada wprowadzenie standardowych, zunifikowanych mebli miejskich takich jak ławki czy kosze na śmieci w miejscach gdzie nie będą one zawężały ciągów pieszych ani powodowały utrudnień w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych użytkowników. Każdy będzie mógł znaleźć tu chwile wytchnienie podczas zakupów czy odetchnąć podczas zwiedzania miasta. Ostateczna ilość ławek i koszy na śmieci określona zostanie na etapie realizacji projektu, w tym projektu stałej organizacji ruchu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Mokotowska jest zatłoczona przejeżdżającymi oraz parkującymi samochodami. Ład przestrzenny ulicy zakłócony jest przez różnorodne nośniki reklamowe, szyld, itp. Brak jest spójności estetycznej ulicy. Brak ławek, miejsc do siedzenia powoduje, ze ruch pieszy ogranicza się

do przemykania pomiędzy butikami i parkującymi wzdłuż chodników samochodami. Ulica mimo swej ogromnej wartości historycznej i estetycznej oraz potencjału ekonomicznego staje się jedną z wielu zwyczajnych ulic handlowych.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W zakresie wstępnego kosztorysu projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych wprowadzono następujące zmiany:- w zakresie dostawy i montażu ławek 3.500, 00 zł/brutto x 5 szt. – 17.500 zł brutto

- w zakresie dostawy i montażu koszy 1.700,00 zł brutto x 5 szt. – 8.500 zł brutto

- nalepki z logo budżetu partycypacyjnego 30 zł x 10 szt. = 300 zł brutto

- przewozu na nowe miejsce istniejących betonowych koszy 250,00 zł x 2 szt. – 500 zł brutto

- projekt rozstawienia mebli miejskich – 4000 zł brutto

- projekt organizacji ruchu – 1500 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 32.300,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 32 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji 2000 pln netto/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • 1.2.jpg
  • 2.2.jpg